Ολύμπιο Βήμα


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ολύμπιο Βήμα

Ολύμπιο Βήμα-11112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΚΑΘΙΙΜΚΡΙΝΙΙ
ΕΦΙΙΜΕΡΙΔΑ ΙΙΙ Ε ΓΙΑΣ
Απο Το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Απόφαση — σταθμός
Χάρης
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙOΥ
t" ΙΠΤΙ t"
για τους συνταξιουχους
του Δημοσίου
ΔΙΑ
Ενημέρωση από TOV δήμο Κατερίνης
σε ΚΤΙ ΝOΤρόφους τοι) Αγίου Δημητρίου
το 25μΕλές Δ. οι
τη Γ.Σ Της ΚΕΔΕ
a B. K -my ΚΑΙ B. ΤΗΝ
τιμή ΣΟΚ
235 0
ςροΛς
ΒΗΜΑ
Την
Τη
ΤΕΡΠΟΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο