Πρώτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρώτη

Πρώτη-11112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Αναγκαία η δημιουργία
επιχειρηματικού
πάρκου στην Ηλεία
Σελ. 19
ΕΠΙΤΑΛΙΟ
Έκπκτη λαϊκή
σι.Νέλευση
για πιθανή μεταφορά
προσφύγων
ΚΤΗΜΑ ΜΕΜΦΥΡΗ
«Μαθαίνονπς
από το παρελθόν
για να έχουμε
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΕΠΕΡΑ 11
ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΥ
ΜΕΤΩΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
«ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ»
αγώνας για την Ηλεία
Κάλεσμ τυ δ"Ιάρχου
γω μ"λη συμμετχή σπι σύαεφη που
7 μμ. Πάρω ΞΙ"φή
Σω ο δρόμος - -
m πυώπλΜΠ
ΜΙ Ταμίο
Σελ. 12
Αποφάσισε ομόφωνα
ΤΟ Δημοτικό Συμβούλιο
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
MONOSlS
490
Δυναμικές ενέργειες διεκδίκησης
του ΤΕΦΑΑ στον Πύργο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το 1 θα
15
ώρα Ι
ΙΕΚ. .
Δώρα Σπ. ρέβελου
ΔΙΑΙΤΟΛ ΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
21 Η" Π" (Ι
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το o
όλα
11 ώρα 7:

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο