Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-11122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

"Θέλουμε λίγα
από τους
και
από τους λίγους"
ο
ΑΡ.ΦΥΙΙΛ0Υ 4251 - 150
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ ΙΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ο Γιώργος
Αμβροσίου
σχολιάζει
ΤΙΝΙΗΟ,50
ΣΥΡΙΖΑ
Η ενδεχόμενη αλλαγή στάσης στο
θέμα του Σκοπιανού, προκαλεί νευ-
ρική κρίση στην παρέα του Τσίπρα
Η απαιτούμενη πλειοψηφία των
151 και πλέον βουλευτών για τη
Συμφωνία των Πρεσπών εξαρτάται
σχεδόν αποκλειστικά από τη στάση
του Ποταμιού
παίδευ
Σελ5
—Εκπαίδευ
Διαχείριση
Στην Τουρκία το
σχολικής τάξης 40 Γενικό Λύκειο
Στα πλαίσια του
Για διακρατική
προγράμματος Eras- συνάντηση
mus+/K.Al
Erasmus +
φ ω. 12
Έργα αγροτικής οδοποιίας
Στην Καρδί- !
τσα, συνολικού Ι
977.000,00 i
€ μετάτηνέΥ- i
κριση του Περι- i
φερειάρχη
Θεσσαλίας
φ Σελ. 7
φ Σελ. 12
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΜΑΡΙΑΝΑ Ε. ΛΕΜΑ
Φαρμακοποιός
Βασιαρδάνη 14
Καρδίτσα
Τηλ. 24413 04534
Κιν.: 6974245660
e mail: mlemaph@gmail.com
L.
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ...
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ-
νεργάτες για την στελέχωση των πα-
ρακάτω τμημάτων.
Ιον γραφείου με γνώσεις
λογιστηρίου.
2ον Χειριστή ηλεκτρονικών υπολογι-
στών με γνώσεις στα Social media.
3ον Διαφημιστή με γνώσεις marke-
ting.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σπουδές ή εμπειρία και ευχέρεια στα
Social media και στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την
δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, ή αποφοίτους ΙΕΚ κ.λπ.
Πληροφορίες: 244 Ι 080888 —
6977200595. Στείλτε βιογραφικά στο
alithianews@gmail.com

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο