Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-11122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-11122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΚΙΝΑ
«ΦΡΕΝΟ»
ΣΤΗΝ APPLE
ΣΕΝ ΔΑ 32
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
€ Ι,οο
ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΩΡΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Ετος iOOi Α". φύλλου 29.W7 Ιδρυτής: Γ. Α.
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
ΤΡΙΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ 2018
«Δεν πληρώνω»
από το κράτος
μετά το μνημόνιο
Αύξηση ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς ΙΟυς Ιδιώτες
Δη
ΙΙρος Ιδιωτικό τομέα. απόδειξη
ΙΙΙας 10 1οι
ΙΙληιχομών. διανηρΛοει ρεΙ>
οτότητα για ΙΙαςκιχές, οι ληξΙ
o 262
τι 2,61 έναν μήνα Ο
στόχος ήταν να ΟΤΟ
Τέλος το" ΣΕ. . 22
ΣΗΜΕΡΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥχ0Ι
ΣΤΙς 21/12
τα αναδρομικά
στους απόστρατους
16.5 47 ΙΙΙΠ- Ιών
ηερί
που και ουνια-
ξιού οι ειδικών ΙΙΙ οΕΙοηγίΙΙΝ. Τα
με τη σύνταξη
στις ΡΙ 22
Κομισιόν.
Ιδιωιι«οη0ΙΛσειςκαιμειαρρύίΙΙΙΙση
σημεία μειαμνημςΝΙα
κών δεσμεύσει" στο onoio θο
εστιάσει ιην ηριν
μήνες η με
της
Κοστέλο. 22
Κωστή
Μονάδες Υγείας:
-ηρώην
κ.λξί
σουνια
Μανώλης Πεισίτης:
Ι*Ις ΙΙ)ν
ζητοιλ Ν.Δ.
ΚΙΝΔΛ. μι
εκτό-
ξΙΙΙαη
ELFE. ΕΕλ. 4
Σάββας Ξηρός:
ΊΙΙ
Σάβ-
Ξηρός. αοορρίΙΙίΙσΙ ε
αηό
Υπόθεση Κασόγκι:
τελευταία Τζαμά ,
ηροιούηεθάνει, με ρε-
101) Σα-
ανικρρι:αοώντος. ΙΟ
Τη δική ΜΟΙΚ οποίοι ι"
έ. ΙΙΚ;-ΙΚ 200 Ιαν Ιδρύματος.
Φοιτητές αντιδρούν στην ανομία
Ζητούν παρέμβαση της Πολιτείας για ανατροπή της « κανονικότητας» της βίας
αρμοδίων
οργάνων της Πολιτείας την
η ΟίΜΙΙ Της ΚΙΙΙ πΟλΙΤΙΚΙΧΛς η ,Τ
κράτηση της βίας
Χώρο ηανεηιοτημίων, ζητούν
με τρως. ρ ι
Ι , ήδη
2.500 οτο
ΙΙΙ-1(Ιξύ Την ΚΙΙθημε
ρ Ι νή με ΤΙΙν
κα Ι την
των χρηστών ναρκωτικών
για
την τοι
μίΟυ. το ΟπτήΟ. όπως
γίνει χέρια
λίγων Και
βίαιη ΤΟ κοι θέλουν
Τρ Ζητούν , Τέλος , να λη-
τα μέτρα για το
Την ζωά
μέρα
Αυξήσεις
ανακοίνωσε o Μακρόν
Μία εβδομάδα με Ιά "Ι)ριοοη ιων
αυξήσεων στη ιων
ες. αημπνιικες
ΙΟυ
λαγή ε.οηρύιιουνούΙΙΙ0ξη κάιω
2.000 ΙΙΠ
όΙΙ νο
Στη ΙΜΙΙβμ
σια ηερίιωρο ΙΙΚ
Νάγιης. m.
Στις 15/1
ολοκληρώνεται
η αναθεώρηση
στην ΠΓΔΜ
ΧΙΙ"ΙΙά
Η Ιανουαρίου (>ΦΙοτηχε στα Σκόπια
τελική
Της τη
Βουλή. o ΙΙΙ ΔΜ
ΖάΕφ είπε ότι ηα ΤΙΙς
ΥλΙΜσας θα υπάρξει παράρτημα ή
ερμηνευτική δάλώ.“ η, Στην Αθήνα. ο
αναμένει κείμενα για τη
των Πρεσπών.
ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ
N. Ι. ΜΕΡΤΖΟΣ
ων Πρεσ
Στην κόψη
του ξυραφιού
με το Brexit
Αναβολή της ψηφοφορίας
Απρόβλεπτες οι
την
ΤΙ"ζα να 0 .ΤΙβάλΙ 1
Την ΤΟ BMtt,
να ταπεινωτική
ήττα ο Τη Βουλή των Σελ. 9
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Στοίχημα όλης
της Ευρώπης
H E , E. ΙΙΙ
κρίση. Το
&ηιημα, ι οι την
και την W
κοι
AlJ“i
ΟΙ ηγέτες ΙΙΙ") ΙΙΙ φ
V VO θΟύ , OTcW
η είναι
H πολιτική
ΤΟΙ .
τη μεγάλο
οτρίχημα, ΟΧΙ μόνο τη
Την
ΣΧΟΛΙΟ Ι ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
Ο Τραμπ, o Ερντογάν, o Μακρόν
Και.
Ι0ΙΙάερ. ηισιοηοιεί
καταλάβει -
μΕΙέφρησΕ
ΣΙΙβΜπάνον. παρεπιδη-
μεί Και
ΠΙ Τ ή ΙΟΙ
ΙΟ ΚΟΙ
(Ιαν
ΙΟξ Σ
τηια. οι ηου
Ο ΤΙ)ΙίΙΜα
υηέριιειρη βίο η
ΕΙΙ0ώηη ιης δημο-
και της η
Χώρες Ε.Ε.
Ο Ρειζέπ
tCW: δΙ
ΚΟΙ
φι.ύ.ακές. μαζικές
ιρν ηό
λιμο
νο βλέπεις ιο κάπρος ιο
ποιο αιπο ρΙΙΙΚή.
τη MiVll.K.
άλλο η Και
ιου H
ΚΟ Ι
διά οι
Ι μμ0 ή
τη μείωση
ξι όιεω ευιχοοκεπΙΙΚΙ0ΙΙΙη.
Η αγορά της ελληνικής τέχνης
η ΙΙΙς
ηαρΟΙΙΦΙάΦΙ ρημάξηα μξΙά ιη
"όιερη οικονομική ύφεση "ου βίωσε η ώΙ>0: Γκαλερί-
ΟΙήν
ΤΟΙ 0 ί ΦΙ
ΔΙΙ νέοι ΕΗηνες ιης Διασποράς
δημιουργούν επενδυτικές ευκαιΟες. 0 ιης
αΤΟ
στην πωλήθηκε

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο