Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-11122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

»ΠΙΟ ΙΙΙν
ηπφΜΙύ
Κρήτη
Στρώνουν
νια το καζίνο
την πρώην
Γουρνών
διάταξη μ
στην Γεριπτ.ωη
ΙΙΙ"

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο