Πελοπόννησος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοπόννησος

Πελοπόννησος-11122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Πελοπόννησος

Οπισθόφυλλο Πελοπόννησος-11122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΡΙΤΗ
11
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΤΙΜΗε 1.20
Η χειραψία
και η αντίθεση
ΠξΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1886
Σύνθημα Ναι στην (ελληνική)
Μακεδονία από Μητσοτάκη,
Ναι στις Πρέσπες από θεο-
δωράκη. Επιφυλάσσεται πά-
ντως να δει τα κείμενα.
Και Παπανδρέου
και Γεννηματά!
Υπερβατική αλλά Και διφο-
ρούμενη αντίδραση Παπα-
θεοδώρου στο ρεπορτάζ της
Π. για υποψηφιότητα Πα-
πανδρέου στην Αχαΐα. > 4
H Πάτρα ιιιηφίιει:
H ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
Πρόσκληση από ιον Μη-
ιροπολίνη Χρυσόστομο για
ιη συναυλία της Ελένης
Τσαλιγοπούλου. Ο οβο-
λός θα πάει σε καλό σκοπό.
> 14
ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΔΙΕΞΟΔΗ
καταπέλτης Κα-
Ιά δημοτικής αρχής: Κα-
έστρεψε κάθε άλλη λύση
με σκουπίδια. μας οδη-
γεί σε λύση καταστροφής.
Ο ΠΡΟΜΗθΕΔΣ
ΜΕ ΟΣΤΑΝΔΗ
ΣΤΟ «ΤΟΦΑΛΟΣ»
Ακόμα μία
σήμερα Προμηθέα
που αντιμετωπίΦΙ Ι:ην Οστά*"
δη 7.30 μ.μ.).
Kerox
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ
> 21
ΟΧΙ άλλη υστέρηση
8. Από η
ΝΑΙ στο
φυσικό αέριο από
στο κέντρο της
τους δημότες
ΝΑΙ
στα δίκτυα
επικοινωνίας
νέας γενιάς
ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΟΤΔΜ
ΝΑ Τ2ΡΑ
Η ΔΙΑΝΟΙΙΗ της
Κανακάρη έδωσε
ανάσες
ποδηλατο-
δρόμους στο
θαλάσσιο μέτωπο
Ο ΠΑΡΑΝΟΜΟ1 & ΡΥΠΟΓ0Ν01
ΧΥΤΑ
Δηλητήριο στο νερό, φωτιά στο Περιφερειακό
Διαπίστωσαν μόλυνση Του υδροφόρου ορίζοντα Και εφόρμησαν στο περιφερειακό συμβούλιο ζΙΙώντας να κλείσει
άμεσα o ΧΥΤΑ Αιγείρας. Η περιφερειακή αρχή αμύνθηκε με το παρελκυστικό επιχείρημα της αναρμοδιότητας και
ανέπεμψε το θέμα σε δήμο, εισαγγελέα. Κάποιον άλλον διαθέσιμο. Αλλά εμφανώς δεν ευνοεί το κλείσιμο.
Μαλώνουμε το Ποτάμι,
ανεχόμαστε τους ΑΝΕΛ
Υποκρισία κουνάμε δάχτυλο σε ένα
μικρό Κόμμα Και να ανεχόμαστε την
υπονόμευση από τον κυβερνητικό εταί-
ρο. Βολές από τον Κοτζιά στην Πάτρα
Πρέσπες και όχι μόνον.
Η δημοσκόπηση της
DATA RC αναδεικνύει τη
δίψα της κοινωνίας για
πρόοδο, αναβάθμιση. εκ-
συγχρονισμό, ποιότητα
ζωής και μετάβαση σε νέ-
σφαίρες. Αρκετά μείνα-
με πίσω, ενώ άλλοι τρέ-
χουν σε νέες ταχύτητες.
Γιατί οχι
στη μελέτη
του Δήμου
Η ολοκληρωμένη απάντη-
ΤΟΙ Συμβουλίου Αρχι-
τεκτονικής στη μελέτη για
τις αναπλάσεις. ΑΚΟΜΑ:
Εκοψαν to ρεύμα στην Αγ-
γλΙκανική Εκκλησία!
ΓΡΑΦΟΥΝ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ > 5
Γούνες
«2ητίΤσι ψεύτης»
εποχής
Εκδοτική προσφορά
στους αναγνώστες μας
Τον :
6 στα :
.Π.. να
στην των
το -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ»
2016. 224

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο