Συνείδηση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση

Συνείδηση-11122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΑ ΟΧΙ ηΙΑ.„
οσυνειδηση
Ημερήσιο Εφημερίδα
της ΑιιωλΙας και της Ακαρνανίας
ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
t. o Ανα
με το NEW Y0RK
ιι ρ Δήμο Αγρινίου
Διασφαλίστηκε
η δότηση
για
Γυμνάσιο Αγρινίου
@ Κ ΤΕ Ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ ι
LAVA
ENERCV

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο