Πρώτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρώτη

Πρώτη-12062019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

€Πρώιη
ΤΕΤΑΡΤΗΙ2ΙOΥΝΙOΥ 20 5143ΙΤ λ. ΠΙ Ευ ώ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΧΘΕΣ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΑΓΚΗ
η ένταξη στις 120 δόσεις
των «κόκκινων» δανείων
Σύμφωνα με τα στοιχεία. ΤΙς φονικές πυρκαγιές τοι) 2Μ7παρασχέθηκαν με
την εγγύηση ΤΟΙ) Ελληνικού Δημοσίου δάνεια σε MM επαγγελματίες Και επιχειρήσεις
Στην δημιουργία υποσΤηρΙΚΤΙΚής
δομής για τους επαγγελματίες-
δανειολήπτες προχωρά
το Επιμελητήριο Ηλείας
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ποΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ:
Ρύθμιση σε 20 δόσεις των «ΚόΚΚΙνων»
δανείων που φέρουν την εγγύηση
τοι) Ελληνικού Δημοσίου ζητούν
επαγγελματίες Κ αι φορείς
Στην Ηλεία
o Κυριάκος
Μόνη λύση
η κήρυξη
σε κατάσταση
έκτακτης
κ.Υ.
Δωρεάν παροχή
υπηρεσιών υγεί%
Συγκροτείται σήμερα σε Σώμα το νέο Δ.Σ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗΣ
Μικρές «ζούγκλες»
στην είσοδο
του Πύργου
ΤΟ Ηλείας. Ενερ-
κοι Ιδιαίτερα
του ΔημΜί0υ.
το μέλη προτρέπει να
Επιμελητήριο ΥΙΟ
λημΟ με
κατά
Ιδρύματα
26210
Οπό
OPENlNG
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 IOVNIOV
Μαθιού 1 και Κοραή γωνία Πύργος
GEOKOSMOS
ΑΙΡOΙ
2 23Ι 22069
6974

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο