Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-12072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

"Θέλουμε λίγα
από τους
και
από τους λίγους"
ο
ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 4428 - ΕΤΟΣ 160
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Ο Γιώργος
Αμβροσίου
σχολιάζει
ΤΙΜΗ0β0 M-m:2441080888
Μπουρίνι στην Καρδίτσα
Μεγάλο μπουρίνι
έπληξε χθες την πε-
ριοχή της Καρδίτσας,
αλλά ευτυχώς δεν
υπάρξαν καταστροφές.
Συγκλονιστικές μαρ-
τυρίες από τη Χαλκι
δική: «Ο αέρας σήκωνε
τους ανθρώπους».
φ ΣΔ5-6
—Πολιτική—
Κ. Τσιάρας θα
Παρέμβαση του Κ.
δεχθεί τις ευχές Αγοραστού στη συνε-
των συμπολιτών δρίαση της επιτρο-
του Καρδιτσιωτών πής Συνοχής στις
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
Ϋ) ΪιορΪ:ή
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12
Βρυξέλες
φ Σξλ.3
ii
Γιορτή Ρόκας
ii
Για έβδομη συνεχτί
χρονιά ο Μορφωτικός
ii
Σύλλογος Σοφάδων
διοργανώνει τη Γιορτή ! !
Ρόκας καθιστώντας Ι I
θεσμό
ii
ii
φ Σελ.7
Διατροφή στην Αρχαία Ελλάδα
Στις παι-
δικές ΒΙ-
βλ.Ι0θήκες
του
mo.11M.K
Δήμου
Καρδίτσας
φ ΣΔ12-13 .
Ζητείται υπάλληλος από την ΑΛΗΘΕΙΑ
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει υπάλληλο γραφείου με ευχέρεια
χρήσης προγραμμάτων λογιστικής.
Πληροφορίες: 2441080888 - 6977200595

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο