Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-12072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

12
ιογ,νογ 2019
Σελίδα ,
_ ΕξΞτέζεται η ηλεκτρικέ ,τρένο
25
Κάλή δάάθεσηρπό πλευράς?δήμου
Πλούσιο τριήμερο
εκδηλώσεων
Το πρόγραμμα των
Κυρβείων Ιεράπετρας
Εργοστάσιο για
τη διαχείριση των
Σητείας κ(ιι
Ιεράπετρας
ΚΡΟΥΣΤΑΣ 2019
-30
ΛΥΡΑ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΓΙΩΡΓOΣ ΜΑΝΩΛΙOΥΔΗΣ
ΜΟΥΤΟ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ι0ΥΛΙ0Υ
ΠΑΚξΤΑ
11.1.
Η ηλεκτροδότηση της Σπιναλόγκας
Υπεγράφη η διάθεση πίστωσης 1,2 εκατ.
Τη
12000C :
το έργο
αρηή. Δη-
Συμβούλω
Τη
η ΔΕΗ.
βία
από-
ΙίΙΙ
βξΙ o
τηαης της
ΣΑΕηριΏ
αι αυτή
ληρπμα "η
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ“
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1,49 au
ΤΟΤΑΙΓΙΑΟΥΡΤΙΙΚ6ΠΑΗΡΕΣ 195
ΤΟΤΑΙΓΙΑΟΥΡΤΙΙΚ6ΙΙ&Π 95
ΟΙ ΚΑΛΥΤΙΡξΙ
wwwan

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο