Φιλελεύθερος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φιλελεύθερος

Φιλελεύθερος-12072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Φιλελεύθερος

Οπισθόφυλλο Φιλελεύθερος-12072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
SEEcmc
ΣΤΑΥΡΟήΕΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
ΕΛΕΥΘΕΡΙ-Ι
ΕΠΙΛΟΙΉ ΣΕΑ.29
Ή ΜΙΑ ΓΑΤΑ
ΠΟΥ ΓΑΒΓΙΖΕΙ
ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ Ι. ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ
παρασκευή 12- Κυριακή 14 2019
411 ETOS 20
1 2,50 των 120 η τοι
ΙΙΙ Ι Ι ΙΙΙ ΙΙΙ Ι Ι Ι Ι Ι
9 772585 316159
ros.gr
ΠΙΛΙΤΙΚΗ
Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙ
ΤΙΣ ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΙ(Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Η φονική καταιγίδα, που κόστισε επτά ανθρώπινες
απώλειες και τον τραυματισμό ι-ιοΜών ακόμη, επι-
βάλλει την αμεση υλοποίηση του σχεδίου της νέας
κυβέρνησης για πλήρη αναδιοργάνωση και ανασυ-
γκρόπη των δομών του κράτους, ώστε να μωρείνα
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη μανία της (μύσης.
συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε άμεση κινητοποίωπ
των αρμόδιων υπουργών και κρατικών λειτουργών για
τη φροντίδα στους πληγέντες και την αποκατάσταση
των καταστροφών το ταχύτερο δυνατόν ΣΕλ.
Σήμε
κι αυτό
το Σαββατο-
κύριακο αζί
ΟΥΤΕ
«θΡΗΝΟΥΗΕ ΤΟΥΣΙΞ
ΝΕΚΡΟΥΣ, ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΙΣ
ΕΥΘΥΝΕΣ
ΕΝΑάΡΟΝΟ-ΜΕΤΑ
ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΙ
.ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΝΕΚΡΟ
εν θα εκμεταλλευτεί πολιτικά, είπε o
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευοης, την καταστροφή Χαλκιδική.
ΓΝΩΜΗ Μόνο που κα Ι να ήθελε δ εν υπάρχει τίποτε
να εκμεταλλευτεί πολιτικά. Υπάρχει μόνο η
επισήμανση του καθηγητή Συνολάκη, ότι
έναν ολ όκληρο χρόνο από την καταστροφή
οτο Μάτι η κυβέρνησή του δεν μπόρε-
σε καν να φτιάξει ένα σύστημα έγκαιρης
προειδοποίησης. Υπάρχει μόνο η δική του
ανικανότητα, η δική του αδιαφορία και ο
δικός του κυνισμός.

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο