Η Πράσινη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Πράσινη

Η Πράσινη-12072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η Πράσινη

Οπισθόφυλλο Η Πράσινη-12072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Ρ9Τ
Ι.ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΟIΙΙΙΠΝΝ!ΑθΗΝΑ T
ΚΑΙ
Α με mv
απ τους έΣΙ κατωάα ο Π ΑΝΑΕ
συ σεζάΙ σειρά. για να
θιηΜνα M κα w μΜ"υν u παιδιά μας
ΚΡΑΤΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΑΝΑθΗΝΑϊΚΟ ΜΑΣ.
ΣΤΟΠΛΕΥΡΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΕΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΤΟ ΠΑΛΕΥΕΙ
rmrpwE
«ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ»
ΒΡΟΧΗΤΑΕΠΔΙΚΑ
ο οικοΜΜΙΥ,
κοΥΛΝΙΙΑ_ΛΙ
ΚΑΙ
ΤΙΚ... ΤΑΚ...
ΤΑΚ...
ΤΙΚ... ΤΑΚ...
ΚΑΙ το ΜΟΝΟ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΓΙΑ
ΝΑ Η «ΤΖΙΜΕΡ
ΦΡΙΝΤΕΤ»ΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΕΙΝΑΙΗΑΚΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΝΑ ΠΑΙΖΕΙΣΤΗΕΙΝΟΙΕΑ6ΙΙΕ:»

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο