Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-12072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12
Ι0ΥΛΙ0Υ 2019
ΕΤΟΣ:49
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13918
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
1,5€
Τ;21038Ι77οο-21038177Ι6-2Ι038Ι7737 F:2103817331-2103817281 E:iho@otenet.grW:www.ih(Hlin.oprasi011.gr
Συνωστισμός ε * διαφερομένων
Ελλήνων και ξένων την
αγάλιΙφη της έκδοσης των νέων
ταυτοτήτων ύΙέ0Τς 515,4
ΟΙ
"ηγι
Η Χαλκιδική πλήρωσε τη φονική
KllKOK Στην
Ιχνη
Το
Δ ΙΙμογραφΙ
Χαλκιδική
H της
Α Κίνητα
lMta.
Ο ΙΟΒΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ „ΜΑΣΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ τογ„ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ:
Η ελληνική οικονομία σε ανοδική τροχιά,
αλλά με ρυθμούς μεγέθυνσης
που είναι σχετικά ασθενείς
(l OBE)
αξιόπιστος ς
ttlS K
ΙΙαη
o IOBE,
"Ιλογές ΠΙ η ΤΙ"
00-
OlOBE
νέας H
ΠΙΙΙηλό Τα
Την ΙΙΙ ΕΙ <ΙΙ
2019
το 2019
O lOBE
κάμψη της
δύο ΊΟ-
ΌΙΚ +202
χιλ. ή
O Ι κός ΤΟ" IOBE
ότι
ι στις

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο