Μetrosport


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μetrosport

Μetrosport-12072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΡΗΝΕΙ
METROSPORT
ΗΑΛΙΙΑ.
ΚΝ Τ.ΑΚΧ0
ΠΙΟΒΑ
το ΠΙΟ ΑΙΙΟΠΙΣΤΟ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟΙΤΕΣΤ
μ . ΕΔΑΦΟΥΣ
ΗΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙOΥΣ
ΟΙ_ Τ ΡΊΙ
κοονπ
ΤΑ Αηο ηΡΦΚΡΙΙΗ ΤΗΝ ΑΙ
ΚΑΙ Οι ΑΝΑΙΗΤΗΤΙΙΙ
ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ
τογ ΜΠΟΧΩΡΙΔΗ
tTO
ΤΕΣΣΕΡΑ,ΕΚΑΤ, ΕΥΡΩ „ΑΠΛΩΣΕ„ Ο ΙΒΑΝ
ΠΑΛΙΝΙΑ
Ο ΠΑΟΚ „TA ΒΡώΚΕ„ ΚΑΙ
ΤΟΝ TO ΕΜΠΟΔΙΟ
ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΕΝΔΟΤΗ
Α. H ΤΕΛΙΚΗ ΠΙ
ΤΟ ΚΑΙ
ΣΕΝΑΡΙΑ
ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο