Νέα Εγνατία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Εγνατία

Νέα Εγνατία-12072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΖΕΡΟΥΝ
radio
Ι ΔΕΝ ΘΕΛΟΫΝ
88,6 fm
alpharadio.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
έα Εγνατία
12.072019
ΣΑΒΒΑΤΟ
13.07.2019
220
Κω&κ«: 2974
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΜOΥΡΙΑΔΗΣΠΑΤΙΣ
«ΜΙΙ δή-
ΙΚφΠΗ,
η δΙ0άςησΙΙ
να από uw
ανττιΘ,ίτεικπι!»
Ο ΒΙΚΡΕ
άτομο
rm.lA
ΙΙΙ
Την
τις τη
και όφστη :: ΙΟηηρΙτη
εξέλιξης.
ην , ή το
70
τιμή: € 1,00
= ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ οι προτάσεις 3 επιστημόνων
τον τομέα ΠΙΝ φυσικών καταπροφών
ΤΙ λένε Λά<κας, Συνολάκης και Γκαήαντζής
Στα αζήπιτα τα sms λόγω
προσωπικών δεδομένων!
tnv ηχστασία των "δομίνων
σικτήματα τηλια&ποΙηαις των που βρίσκονται σε
Την Την μ ΕΤά
λάβΙΙ t"lva τα μέ“ΧΙ , ώσπ να -χιταστήστι trrv
.ω. ία τρωτή σε που
α στη υ
άσημρ των τω-
ΤΕΧΝΗΤΟΥΝΕΟΡΟΥΣΤΗθΑΣΟ
«Η ΠΥιπΜ0ΙΙλΚΙ ΙΚΝ_Ι γη Φ}-
τεχνη-
σπτν Θάσο
και οστό>
ΑΠΟΤΑΝΙΑΕΛΕΥθΕΡΙΜΟΥ
«Ετπτθακ ΓκρΜε-
Ηουκαμισάς
ACT10NTEAN
«1δ Pad< R)Od
12
Δημοτικού,
O ΜΕΓΑΛΥΤΕΡOΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΗΝ
ΛΕΠΟΥΡΠ.ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΤΤ,ΠΙΝΙΑΤΑ για παιδιά δημοτικού από 18 Ιουνίου 2019
: 77 & τηλ: 2510 220201
ΠΒ. ΚΑ Θ. ΚΡΗΤΗΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο