Η Πράσινη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Πράσινη

Η Πράσινη-12112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η Πράσινη

Οπισθόφυλλο Η Πράσινη-12112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΚΟΝΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
η ΠΡΑΙΙΝΗ
ΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡ0.
ΕΙΚΝΑ
ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΟΙ ΑΡΓΥΡΗ ΠΕΔΟΥΛΑΚΗ
ΚΑΙ ΠΑΙΚΤΩΝ, ΩΡΑ ΝΑ
O ΕΑΡΕΤΙΚΑ
ΚΝΤΡΑ
ΣΤΗΝ ΑλΗΠΑ
ΙΕΚ ΤΟΣΡΕΠΟΕΙΣΑΣΤΕΕΞΩθΑΣΑΣΚίΙΙΙάΤΑΣΥΜΒΟΛΑΙ
ΣΕ 0λ0ΥΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΙΙΟΙΗΣΕ . ΠΕΙΟΥΝ H
ΤΟ
WE STANO
H ΗΗΙΧΡΟΝΟ
ΜΥΕφΕΡΑΝΤΑΠΑΝΩ-ΚΑΤΩΚΑΙOΑOΤOΠλΑΝΟ
ΙΙΙΜΛ
ΤΑ ΤΩΝ 8ΡΙΑΗΕΕΥΤΩΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣΗΜΕΡΑΟΙΝΣΟΥΑ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο