Φιλελεύθερος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φιλελεύθερος

Φιλελεύθερος-12122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Φιλελεύθερος

Οπισθόφυλλο Φιλελεύθερος-12122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

pap« 26
οι ύποπτες διαδρομές του Πετσίτη
Ο ΓΙΑΓΙΙΙΙΚ0Σ ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ MANOLO
ΙΙΙΙΙΙΙΙήΙ
KA8NMEPlNN ΙΟΑΙΤΙΚΙ
ΑΓΡΙΟ ΣΦΥΡΟΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗ Απο ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ
Απολο ία Τσίπ α
Πανικόβλητος ο πρωθυπουργός
κατέφυγε σε λεονταρισμούς
και ικεσίες για να αμυνθεί
Απο ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΣΚΟΠΙΑΝΟ
ΤΑ ΑηοκΑ,ηγιτΙ1ΙΡΙΑ ΠΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΙΙΡΕΣΙΙΩΝ
Κυ Μητσοτάκη
ΑΝΤΑΛΛΑΞΕΣ
ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΜΕ
ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ
ΕΙΙΙΤΡOΙΙΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟΙΙΟΙΙ-ΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΙΝ
8.
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΑ
ΤΙΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΙΣ
Η ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ 29 ΦΟΡΟΥΣ τογ ΣΥΡΙΖΑ
ΠΟΥ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΙΙΤ00Τάκης, Vll κα Ι εθνικότητα τα
Σημίτης. Κώστας Καραμανλής, OK οι έξι
Αντώνης οι ΙΤOΙ) ΙΤOΙ4)Υ0ί. κανένας στο δεν
διανοήθηκαν να ό.ΙΙ o Αλέξης ΤσίΙ4ΚΙς : τα συμφέροντα. 3
- Ιταλία
ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΗ
τυγ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ
ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο