Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-12122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Οπισθόφυλλο Νέα Κρήτη-12122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΓΟΡ
ΠΛΗΡΩ
ΧΩΡΙΣ Υ
ΤΙ4Λ:2Ι Ι
Οι "σκοιεινές0ιο0μομές” Ικ0ιιμήεπισιο0ήΧοιμήη,
ιουχμιισο0ιιουΠίνειοπύ ποιιιιι0ήγιοοιιιομχιπιιύ
Ω ΧΡΥΣ(
ΣΕ ΜΕΤΡΙ
Κρήτη
ΙΚΑ
ΑΡΙΘΜΟΣΦΥΜ,ΟΥ 5504 ΤΙΜΗ 1 C ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡί0Υ 2018 www.neakriti.gr
Η αγορά
Μετ... ανειδίκευτους
Καμιά δουλειά ι
Απογοητευτική η εικόνα της αγοράς εργασίας
του νησιού, που θέλει κυρίως εργαζόμενους
πολύ χαμηλής εξειδίκευσης MM
ΠΤΙΙΧΙ0ύχουςη (
Σητεία
Με νεκρούς 7
Αρχαίαανηκείμεναμεγάλης ΤρόμοςστοΣτρασβούργοαπό
Καστέλι ΣΕΚ 8
Πράσινο φως" καιαπό
Αυτοδιοίκηση 10.12
οι συμβάσεις των Δήμων
αξίαςσταχέριαδύοΣητειακών ατίθεσηστηχριστουγεννιάηκηαγορά τοΕλεγκπκόγιατομεγάλοέργο ΑγίουΝικολάουκαιΙεράπετρας

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο