Τύπος Χαλκιδικής


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τύπος Χαλκιδικής

Τύπος Χαλκιδικής-12122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Τύπος Χαλκιδικής

Οπισθόφυλλο Τύπος Χαλκιδικής-12122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Τύπος Χαλκιδικής
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
εγκύκλιος
για τρυς
Α". 5625 ΤΗΣ Σ.Η.Π.Ε. 0.20 ΕΥΡΩ
ία ξενοδοχεία
στην Κασσάνδρα
στον όμιλο
Μουζενίδη
Σε συνεργασία με τρία ξενοδοχεία στη Χαλκιδική προχωράει
από τις αρχές τοι) νέου έτους ο όμιλος Μουζενίδη.
Ολυμπιάδα Ρομποτικής:
Θρίαμβος της Ελλάδας
απέναντι στα μεγαθήρια
του διαγωνισμού
Δεν ότι Ou Τόσο ψηλά o
Της 0ΙΙάδΙις
τοι) ΙΊΙλΙΙ-
ΤσίΙ)Ι) ποι) ΚΙΙ-ΤέΚΤΙ1σι: Την 411 στην ΚΙΙΤΙΙΥ0ρίΙΙ
Opel με Ι)έΙΙΙΙ FOOd M llters
SOS για πάνω από 7 ώρες τη μέρα μπροστά
σε «έξυπνες συσκευές»
+12
ξυνάντηση εργιμσ(ας Αραχωβίτη και Παππά
με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Hogan
Θεσσαλονικιός επιχειρηματίας
ψηφιστηκε στους Νέους Ευρω-
παίους Ηγέτες 2019!
Χριστουγεννιά-
τικη γιορτή για
τα παιδιά στην
Όλυνθο

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο