Φως των σπορ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φως των σπορ για την 13-01-2021

Φως των σπορ-13012021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φως των σπορ πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Φως των σπορ

Οπισθόφυλλο Φως των σπορ-13012021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

D2 NIKH KPYEAdR ITO TEA ABIB EDI THZ MAKAM löputnS: O. NiKoRaionç ADOTPH Mapio Niwokolißou AIN D IANOYAPIOY 021A 170 www.fosonline.gr S ANDEH TITAOY 4 8 89 Aimhó anv Toùuna EEI o OAuuuaKóç mótbe (19.30, NS1) vig va aywaAiáceL TO naixTeC TOU KaI TO peKOp moU Kuvnydet ME APAA toiximc ME PEAMnTEIOYK KAI OOPTOYNH w EivLTOMOC va O BIoVINdç EAod- Kac KaI ro 8pádoç To dpetaN a OAULITIGKac nittYE TOiTn oEoi vixn Kat 6ei- AoUKC goiot, roóowno Tnc TEAEUTaiac oTvunc o Aa 5a, noa ra avtSG TOU KOoure pápEi o OEOOIAOE TYPINTZHE atA. 13 PIAOnoYNOL oA 13 Frbe anoOroknc ot 500 noboogaipi- OTec rou TaAOpoUvTa no on Ka ETOC 0 2ouVTgvi, atn eeo- «KAI TOY XPONOY ZTON NEIPAIA»! INOniOYAOI o mv avenaváanmmn agior aro Avoivio AroKAEIOuoS A-N NEPYEIl AnókUTOS aToxoC Tou noproyáAou ykoA Ths 2aKKapn oi6a Aplva Toumal

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο