Τύπος Θεσσαλονίκης


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης για την 13-01-2021

Τύπος Θεσσαλονίκης-13012021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης

Οπισθόφυλλο Τύπος Θεσσαλονίκης-13012021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

CWIOS ONO 50 OELEAAONIKHE AETTA TETAPTH 13-1-20217 AP. OYAAOY 7904/ ETOZ 27 www.typosthes.gr ANAMENONTAI NONIKEZ 6EPMOKPAZIE KAI XIONI Kaxokaupia sEmpéş He Xióvia KCI NayETÓó POXOPAE TO DXEAO EAEYeEPIA EYMOONA ME TON IPOemoYPro Méxpi Ta TËN MapTĪOU 8a éXOUV eyßoAiaoTEÍ 2 EKaT. EMnves H a E)2áda To Tov vzpi aiaok mou Ba aprio p ppuoo Na Du oupxtoL TODAGZIOTOv zpi To 2aßparo. 2EA 10 H opa jaş tgE poayopdeti 25 sxaTopia d6eEug Eujokeo ov aopaiouv atóAUTH EnápkEa ya TuG avóyKEG TOV TOTÓv, önkmGt o K. MqtooráKNs, 2EA 8-9 META TA 200 EKATOMMYPIA EYPQ NOY MOIPAZE H NEPIOEPEIA ZE MIKPEZ ENIXEIPHEEIE Pivei om ayopa CIKOun 30.000.000 € pmpoç Napvouv Tad EPya Eavá OTCTIKWOTOG KAMAOATHE OTm ecooAovikn Ercpyexai coaßéouon ya mepiooórepa cmó 2200 vowoNupeá ony Kevpj Mcocöovía HMepetpeu Krvtpiis Maxedovías epirveu axóum 30 cxaTOuÓ- To &võugtpov TOv lpoburovP yoú ya r eooulovim roöa ecoros lockdown yia repiGsórEpovs aró 80o unveç KGs n 6Eoöos Td0L0 odGE T 00ET. 8po tou uopaomkay gE INp pno ms xepioris pyovraL Óum 30 sxar. pó uE- g0 S EvpoTns ya Tmy EvEpYELaKij avaßáôion KaTOIKLÓÓV. To «tE- TANP SEAMSN, TOvIET OE Ypa 8ouleuá aE Koiauoc wasoc pu OvOVruS 80usuá ot Kpíayuog KGbous TS OROop poç Kaapérnc XEA 89 KOPONOĪOZE AYTOWIA TOY AHMAPXOY ZE EHMANTIKA EPTA MiKph aúEnon KpoUgyTv OTmV TOA KóBivT, Ee... KóBivT o Zépßaç mpoxwpčeI TO ÉPYa oTmy TÕAN TOV T ueveKpogrro oneRooADVUT, 2EA8-9 Avroyia ot omuavTBaÍ épya ov Bpiowovrun oE a| oro orjyuo kn ovnapyuéva om 2n, oTmy 4q nu ory Sq woevTyra, mpryiurromoigoE o õnapos eeoouiovioyg, 2EA 3

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο