Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-13032018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

anatolhE. 13 ΜΑΡΙ-ΙOΥ 2018 ΑΝΑΤΟλΙ-Ι 18.272 Ιδρύσεως 1932 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ Γυρίσματα του «Λούγκερ» στην Περιβαλλοντικά μέτρα στη μελέτη τοι) Μεραμπέλλου Σύσκεψη για την καλύτερη λειτουργία του ΧΥΤΑ Αγ. ΝΙΚΟλά0Ι) Πνοή αισιοδοξίας στον Ερυθρό Σταυρό Απολογισμός μιας σημαντικής διημερίδας 7 10 Ταμπουρατιής Ν. Μιχάλης ΕΠΙΠΛΩΝ CANOlA ΚΕΙΙΡ 1Ιμ«ρΙΙΜός (έ ΜΤΙ SN 31225 / e-ma1: Το Νοσοκομειο Αγίου Νικολάου, το πιο υποστελεχωμένο της χώρας Σε κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας καταφεύγουν οι εργαζόμενοι Στα ΚΙ νηΤρπρι- ζόμενοι στο Νοσο ομείο "ΟΙΔ στο ίδρυμα αηό ΤΙς ελλείψεις έχε. στο απροχώ όητο όπως τοπο.ήσης. το Νοσ ακομιίο το ΠΙΟ Της μάλιστα στοιχεία που έ σχέση με τα Επίσημα το σύυτημα του Υπουρ Υγείας, ΤΟ ΕίΠ1Ι Tra πιο της χώρας. από τον ρόλο τοΙ πρωτοβάθμιας υγείας περιοχή A- καμιά πιωτρ3άθ μιας όλοι οι ασθενείς οδηγού- "τΟι vo- ΣΙ.ή. φωνα με όσα ανέ ΟΙ συρρίκνωση αριθμού ΤΟΙΔ ξηση της κίνησης στο ιατρεία "άδες του Νοσο ομείου. ξεκάθαρο πι.>ς οι όποιες αλλάξ0Ι.“Ι την δυσχερή Τάσταση το ΓΝΑΝ χάνει συνεχώς από σωπαξιρ- υπηρηο ύντω . ηαίρ μετάθεση για το Τόπο Τους. δημιουργηθεί έχει προκρ λέσΕΙ δικοιοΚογημένη αγανά- μαζί σε Ίνητοηο«ήσικ ηου εποχή με- Είναι σαφές. όπως φάνηκε έχει ξεχειλίσει.. αφού η ε πρυ Την της συζήτησης nc τις που έχει προκαλέσει η υ- γαζομένων μπροστά το Κίνησης τοι τον πρακτικό χαια τήρα. είχε Ί ένα συμβολικό; Η. v το πρό- βλημ ο υ«άρχει στη λειτουργία και του άμεση επαφή *υπηρέτηση τμήμα τουργήοει γιατί αποχώρη οι που διορίοτη«αν από την ΑΣΕΠ 1998. 11 ΠΟμ με ΟΠΟ- τέλεομα να παραμε&πι έ- Στη συζήτηση Την ΚΟΙ βλΙήιατα που αντιμετωηί ζουν ΤΟ πως .ro πιόβΑημ α της με- έλλειψης αηό μια πόρτα γιίςς ηαύ\ος στη_ A". σημα- ΛΙΚό που τεί παρεμβάσεις άμεσης μεθεπόμενη Εβδομάδα, για ρπΟια προγραμματι- ρουπία των βουλευτών O Μανόλης Θραψα- κοι Ο Πλα- κιιωτάκης. θα πιέστε να το παρών αυτό υπάρχουν διαβουλΙύ με που θα φορείς ιαθώς "αι επιστη Της να μια εργασίας που θα οδηγή πλήρη ξεκάθαρη αΠOΤύΤΙ0 οη τικής κατάστααης αι αι ηρέΠξΙ δοθού . λύσεις στα πρω ΤΟ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο