Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ολύμπιο Βήμα

Ολύμπιο Βήμα


Κείμενο που αναγνωρίστηκε στην εφημερίδα

ΟΛΥΜΠΙΟ ΠΡΩΤΑ ΤΑ 88 μετά τα μέτρα για το χρέος Το H ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙ0 TOY πηΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΜ-ΚΡOΥΓΙ. ΤΟ ΔΙ ΟΙ γεωτρήσεις στην ΚΙΙΤΤριακή AOZ Κω O π A Με επιβάτη TOV n Της ΤΟΥ TMOy ΚΤΕΛ 1 os Διαγω ηΤΟΙΙ Λόγου & — Αντίλογου ςροΛς ΒΗΜΑ Ι.Κ.Α.
^