Χάι


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Χάι

Χάι-13032018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΕΥΧΟΣ 1221 ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 2,50€ κροίσος αγοράζει το παλάτι του Κωνσταιπίνου Τα τελευταία λόγια του ΚούρΑουλου Η Εριέττα συγκινεί το ΜΟΙΕΙΠΕ πανελλήνιό ΜΟΥ ΠΡΙΝϊΠΕθΑΤΙΕΙ». "Η Χριστίνα τα ειχεμε άλλον όσο ο Στάθης» H ΟΡΓΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΑ 50! ΓΙΑ διοοοιοοο€ 24 ΧΡΟΝΙΑΑΠΟΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑΣ Η πρόβλεψη της καφετζού , πουτάραξε Η αποβολη ΤΟ ΣΤΟΝ ΤΗΣ! ΜΑθΕΤΕΤΟΞΟΡΚΙΜΕ ΤΟ ΦΛΙπ.ΑΝΙ ΕΔΕΙΙΕ ΤΟ ΠΙΣ! ΓΙΑ ΝΑ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο