Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-13052019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

13
MAIoy 2019
ΑΝΑΤΟλΝ
anatolhk
Καθημερινή εφημερίδα τοι Νομού Λασιθίου Ι Έτος Ιδρύσεως 1932
ΚΟ!ΥΡΗΣ Κλεκτρονική έκδοση Ι Διευθυντής ΠΟΠΗΗΝ ΚΟΖΥΡΗ
Ενημερ@ρείς γιο πυρΠγιές,
,σεισμούξ, τσουνάμι
K p HTH
ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ - ΜΥΛΩΝΑΚΗ
την Ψήφο σας m
ψς Τις δυνάμεις ΤΟΙ) Τόπου μς.
να αναδει3ουμε τις ητψές
των ηροβλημτων ηου ασκισμολούν
και να διεκδικ.:υουμι την τους.
αλλάΖουμε τον Δήμο
ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
τη>, 6991 232 3/7
«ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ0 - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙ0
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
19%ΙΚΙΑΟ
30-31
ή! Σΐη2ηι9έσηΙη Μίκτή Λρσιθίου
άστο Με ύπεηό Κρήτης*
Εμπλοκή για τα Μέσα Λακώνια
Δεν ανακηρύχθηκαν οι υποψηφιότητες
ΝΙΚOΣ ΤΙΆ,νΙΑΣ
φαί-
τις εκλογές. προέ υψε
το Σάββατο, με α-
τήτω . στην Τοπική Κοι
νέτη τα
οι δ ΙΚΙ10Τές
λούς Λασι
Τη Ι ΤΟ ΠΙΚή
Κοινότητα ΚΙέοα Λακω
απορρίπτοντας Τ ις
τη θέση του ηφοέ
δρου της T K. υηέ.
Μαρία
καίωμο στην πόλη) η
το
κατό σιήισττωοη. αι οιδύο
υπόψη
το Πλη-
Τους 290
κατοίκους ηου απογράφη-
την ημέρα της Απρ.
(πομ
υηέφη στις προηγούμενες
τον πληθυσμό
2011). δηλαδή 307.
βάρα Τομ
νταΝΙλούς Δ.Σ. στην τι"
Κοινότητα Μέσα Λα-
ο Δήμαρχος ΑΠ
όπιος από
ΤΟμς
Oljtt
φ€σης. αφού με σχετική εξ
Υπουργείρμ E
ότι όνω 300
Στη
ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΤΙΜΗ:
1,29€
ΚΠ 1,29€/ΚΙλΟ
αλλάΖουμε τον Δήμο
ΦΩΤΕΙΝΗ ΨΙΜΑΡΝΗ
ι.κτεο
NOMOY ΠΑΣΙθΙOΥ Α.ε.
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
€10787
χηλές τμές
ΝξΑΠOΩΗ ιερΑπετρΑ
28410.3Δ00 28420.93100
ΧΑΡΙΛΔΟΣ
ΜμΧΑΝΙΚOΣ
με όραμα
για το μέλλον!
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΒΑΡΚΑΡΑΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ποΛιτικοι ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛOΓOΣ
lV.BO AOt
Γνώση & εμπειρία
Συνέπεια &
υπευθυνότητα!
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΕΜΗΝΙΚΕΣ
COCA ΡΕΤ ("ΔΑ)
SPRITE ΡΕΤ
ΣΥΝΕΧΙΙOΝΤΑΤ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΓΟΡΕΣ
Απο ΤΟ ΚΑΙ ΜΑ2ΕΥOΜΤΑΣ
ηποΛξΙΞξΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 100 ΕΥΡΩ
ΔΩΡΟ ENA ΣΕΤ ΠΙΑΤΩΝ (18 τμχ.)
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡξΣ ME ΑΠΟΔΕΙΞΙ1
Πώλησ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο