Η Πράσινη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Πράσινη

Η Πράσινη-13062019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η Πράσινη

Οπισθόφυλλο Η Πράσινη-13062019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΑΝΑΘΗΝΑίΚOΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΛΑΟ τΟ y
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ... Απο
Ο ΗΓΕΤΗΣ ΝΙΚ ΚΑΛΑθΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΑΓΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ (17 Π.. 11 ΑΣ)
ΣΤΟ 2-0 ΕΠΙ TOY ΠΡΟΗΗΟΕΑ (92-80) ΚΑΙ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟΝ ΠΑΝΑΟΗΝΑϊΚΟ 380 ΠΡΩΤΑΟΛΗΜΑ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
ΤΑ ΤΟΝ
ΤΕΛΙΚΟΚΑΙΤΗ[ΤΕΨΗ
Το ηο έρχεται!
Και τώρα η στέψη!
ΤΟΙ
ΓΙΑ Ο ΟΣΜΙ M." ΤΟ ΕΜΜΙΚΟ ηΑΣΚΠ ΧΡΕΙΑΙΕΤΑΙ
ΙΙΑΙΤΗΤΕΣ ηοτ
ΑΝΑΝΕΠΣΕΟΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
ΚΑΖΑΝΙ
ΠΟΥ ΒΡΑΖΕΙ
ΚΑΙ νι. ΙΟΥΣ
ΟΙ οΠοιοι ι;ρς πογ ΟΑ ΚΑΙΑΙΡΑΦΙΙΪΝ ΙΙΙ
ΙΙ ΟΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΚΟΛΟΥΙΙΙΙΠΙΥΝ ΙΟ ΙΙΡΟΙΡΑΜΜΑ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο