Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-13062019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

13
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13898
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
1,5€
Τ;21038Ι77οο-21038177Ι6-2Ι038Ι7737 F:2103817331-2103817281 E:iho@otenet.grW:www.ih(Hlin.oprasi011.gr
οι κατασχέσεις
συνεχίζονται αδυσώπητες
σε καθημερινή βάση εις βάρος
των
ακόμη Και προεκλογικά
(ΔΟΥ.
ΙΟΔ δω , " ι
Trp
04 ημέρα.
Τα
Καύσωνας με 38 βαθμούς
σήμερα και
σε (Αη τη χώρα
τ Ι ηυρ .ς
lT14m-n.
Unicef
Επενδύσεις
15
"ΙΙΙ
ΕΦΘΑΣΕ ΚΑΙ O ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕOΠΥΥ
οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ
θα προπληρώνουν το 85% του κόστους
της εξέτασής τους
ΤΟΥΣ ΚΑΚΙΣΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Ι ΚΟΙ
ΤΟΙ.
μέχρι
ΤΙΚ
κατά 50%. ι
ΠΙ Ο tOV
— ΤΟ
ΤΟΝ
τοΠ
ΙΙΙ>
Τ" tOOS η.
τα στα
EOllYY, το
αλλά
μια
π) της
VttK tlS
Ο ΤΟΙ
Ε0ΙΙΥΥ o F.01TYY
ο ΙΙΟΕΔ ΗΝ,
o EOt1YY
μια

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο