Λακωνικός Τύπος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος

Λακωνικός Τύπος-13062019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΌΤΙ ψάχνεις είναι εδώ!
0λες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Έλαβαν το πτυχίο τους
Βρήκαν πάνω του ΤέΙζερ
60 νέοι εθελοντές τοι) Ερυθρού
στη Σπάρτη 7
Σταυρού 8
Η Πάολο έρχεται
στον Βρονταμά
για μια αξέχαστη βραδιά > ΙΟ
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
2019 23 Ι Αριθμός Ι τιμή φύλλου 0.50ξ
τηλ 2731081250
Ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου ΓΙέιλ για δεύτερη χρονιά στην πόλη
Από τις ΗΠΑ στη Σπάρτη
για την ανάδειξη των μνημείων
Προωθεί μόνιμη συνεργασία ο νέος δήμαρχος Π. Δούκας
TO Πανεπιστήμιο (Yalel
των ΗΠΑ [Τμήματα Κλασσικών
Σπουδών και ξ.υ.ηνικών Σπου-
υιοθέτησε την
λία μιας ομάδας φοιτητών με
ΤίΙλο ΑγκαλΙόζουμε το Μνημεία
Σπάριη . φέτος
του TV λόγω πανεπιστημίου.
Και to
φοιτητών Είχε επισκεφΙΙί και
πάλι Τη ΣηάρΜ, με επικεφαλής
ΤΠ Δάφνη Μαρτίν
λου). η οποίο φοιτήτρια
Τμήματος Κλασικών Σπουδών
Ιστορίας Της Tou Πα-
,Τ.ΠΙ01ήμΙOΙ. κοι
Εδρος Συλλόγου Ελλήνων
φοιτητών
Σπάρτη , αλλά και με.
στην
ΗΠΑ.
ρον για την ε>ληνική -κοι δη τη
λακωνική- ηολΙΤισηκή κληρο-
-Λακωνικού την ηρω-
Τα παιδιά στο προσκήνιο
για την προστασία του Ευρώτα
Επιτυχημένη η εκδήλωση «Ευρώτεια» στη Σπάρτη
Τρείς μέρες μετά την Παγκό-
αμια Ημέρα Περιβάλλοντος. το
o Φίλων
Προστασίας νου ποταμού Ευ-
ρ«ώτα σε συνεργασία με το Νο-
κοι
ΠεριΟάλ.λωπος του Δήμου
δήλωση ΥΙΟ την ανάδειξη ΤΟΙ)
ποταμού Ευρώτα στην κεντρική
πλατεία Σπάρτης.
Η εκδήλωση
και o νέος δήμαρχος Σπάρτης
Πέτρος Δούκας. ο οποίος κατό-
ηιν επικοινωνίας Ιου με Την επι-
κεφαλής Δ. ήδη
δρομολογεί μόνιμη. διευρυμένη,
συνεργασία μεταξύ ιων Τμημά-
Των Σπουδών κοι
κοι τοι) Δ.
Σπάρτης.
ρώτειο. προς τιμήν του ποια-
μού κοι είναι η δεύτερη φορά
tOV
τοι)
ποταμού Ευρώτα. Στην εκδή-
ο δήμορ
κος Σπάρτης K. Βαγγέλης
η πρόεδρος
ομού και ιου
Δήμου Σηάρτηςκ Γεωργία Γα-
142 χρόνια
από την ίδρυση
του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού
ΣΤΙς 10 Ιουνίου 1877
από 142 χρόνια. Ιδρύθηκε ο
Ελληνικός
(ΕΕΣ). ο
ηΙOΙΙΚός ΚΟΙ Ορ-
νανισμός στην Το
έργο του ΕΕΣ είναι πολυδιά-
στατο και πολυποίκιλο Ενερ-
αηόλΙ.ΙΤ0
Ota
Και το Διεθνές
θρωπιστιΚό
Δίμαιο.
στοχεύοντας στον πάσχοντα
κοι στην
φΙΟη
χωρίς εθνικές κοι π0λΙΤΙ0μΙ
κές διακρίσεις
Με αφορμή τη γενέθλιο
ημέρα της ίδρυσης του Ελλη-
Ερυθρού ποιι
στις ΙΟ Ιουνίου. ο
πρόεδρος του Ερυθρού Στου-
Δρ. Αντώνιος Αυγερινός
θρός Σταυρός γιορτάζει μι
κοι
φάνειας τη λαμπρή πορεία
112 χρόνων
Χώρα μας Στο χρόνια του πο-
λυτάροχου κοι πολυκύμαντου
βίου ποι
ίδρυσή τοι). o
νωτική και λειτουργική του
συγκρότηση κοι επεκτείνον-
θρωηΙΚής ΤΟΙ δράσης.
KCll
τελεσφόρος παραστάτης και
επίκουρος ιου κράτους. τόσο
κοι
αναγκών. κοι
στην αντιμετώπιση και από-
λυνοη των θλιβερών συντ.
Π ξΙών,
Η βαριά πληγωμένη
Δημοκρατία
χωρίς πυξίδα,
ηγέτες και οράματα
τοι Γεώργιου Δημητράκη

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο