Ολύμπιο Βήμα


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ολύμπιο Βήμα

Ολύμπιο Βήμα-13062019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΟΛΥΜΠΙΟ
Ορ0Ι Πι
ΤΤ0θέσεις
ΣΤΟ
Την
ΤΕΡΠΌΣ
τ: Ώ11α
K. ΜΗΤΣΟΤΑάΗΣ,
Μόνη σίγουρή
επιλογή n Ψήφος
ΝΔ
ΠΟΥΣ Π.
Ανήλικος Αφγανό s
το έπαθλο δρόμου
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΤΝ
Na Τηρηθούν οι τοι δόθηκαν
από TOV τοι] ΕΚΑΒ
ΟΙ ΚΩΣΤΟΠOΥΛΟΙ Ο.Ε.
μεταξύ NT" E
ΤΟ N
ΚΕΝΤΡΟ Ξ ΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΏΝ
N. ΜΑΡΑ σ.—
ΙΜημάτΙΙΛ“.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙOΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Ζαλό ου 2, κατε ίν -Τ λ.: 23510 31336
ΕΝΑΡΞΗ Τ"ΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΏΝ ΓΙΑ ΑΣΕΠ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο