Τύπος Θεσσαλονίκης


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης

Τύπος Θεσσαλονίκης-13062019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης

Οπισθόφυλλο Τύπος Θεσσαλονίκης-13062019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

MON
50
ΛΕΠΤ
τυπος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
13-6-2019 Ι ΦΥΛΛΟΥ 7434 Ι ΕΤOΣ 26 www.typosthes.gr
Σκέψη για είσοδο πο
ΑΠΘ με ταυτότητα
Οι υποψήφιοι βουλευτές
ΣΥΡΙΖ.Α στη Θεσσαλονίκη
πι ποι
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΝΙΣ ΠΟ ΑΤΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΑΟΥ
Τα τηλέφωνα
Επιχειρήαις
στην υπηρεσία
αδυνάμων
Και
τη δράση
ΤΟΙ το
ληλεγγ και Αρωγής στη
μεταξύ
πρόδωσαν τους
στήριξη όσων
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΦΕ
του
ΑΧΕΠΑ
θ0ίΝ Φήματα την εγγύηση μέλ0Ικ; γνωστής
ΟΡΟΙ -ΠΡΟΥΠΟΘαΕΙΣ
κα οίκον
Στις αρχές του β εξαμήνου
τοι 20Ι 9 tVtWO
η β τοι Προ-
γράμματος *ξοικονόμηση
()ίΚρν χρημαΤΟ—
εμβάσεις σε
20.000 - 2s.Koo κατοικίες.
15
οργάνωσης πρόσφΙΠΙΙ. ΣΕΛ3
ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΘΑ ΕΟΦΛΟΥΠΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΙήΥ
Τέλοςοι δωρεάν εξετάσεις
με ΕΟΠΥ στα διηνωσπκα
Ολοι οι ασφαλισμένοι θα απόδειξη για τα χρήματα που καταβάλλουν Και στη συνέχεια θα Πίσω Τα χρήματά τους από τον
ΕΟΙΙΥΥ. ΣΕΛ ΙΟ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο