Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-13082019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

13
ΑΥΓ0ΥΣτογ 2019
1932
9λλ0 3
Καθημερινή εφημερίδα τοι Νομού Λασιθίου Ι www.anatolh.com
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
MINOAN LINES
ΗΡΑΚΛΕΙΟ -
ΙΝΙ
ΗΡΆΚΛΕΙΟ - ΚΥΚΛΑΔΕΣ
v. w.mt an.gr
Σέλίδα 7
Βράβευρηαμαθητώ)Πφτρ Οροπέδιο Λασιβίου
Διευθυντής: ΠΟΠΙ-Ι ΗΛ, KOZYPH
Κ%εσεΙOΑ Ν
Με αργούς ρυθμούς
συνεχίζεται η
υποβολή δηλώσεων
στο Κτηματολόγιο
Πολιτική
εκδήλωση τοι)
ΣΎΡΙΖΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
24
3mpaurat2is
WAKE ΙΙΡ. OlSCOVER
SIJMMER SALES
Επαγρύπνηση
για τις πυρκαγιές
ΝΙΚOΣ ΤΡΑΠΑΣ
νες μέρες είχαν
κατάοταοη συνηγερμοά ο-
από τις περιοχές
υπαγόρευσαν
την ανάγκη
Οργάνων Πολιτι
όργα .ω. αν και τα τελευ
χρόνια.
το 2012
περίπτωση
ξης
σης πυρκαγιάς στο Λα-
Αυτό χθες
ΑΝΑΤΟΛΗ Ο
ΊΙΙ
Προστασίας περιφε
ρεια«ές οωοι.Ιλος ΓΙά ι
νης O
με την Αντιτ€ριφειειόρχη
Πετράκη στη
τοΙ
Προστασίας
ΣΤΟ
Ε δό6ηκε από την ΓΙεριφΕ
το Ου-
ν-εδρίασης
τα εξής
τη της
όρχης Λασιθίου Πελαγία
Πετράκη ζήτησε την εηα.
να αντιμετωπιστεί
τρόπο οποιοδήποτε πρό-
βλημα παρουσιαστεί σε
οικητής Πυροσβεστι ών Υ
Νομού Λασιθίου
επε-
καιρικών ικινομένω
όλη
Την
πι_ι
Σώματος
Τη Σ 0ηη.
για περαιτέρω ενέργειες
μηΟOΟυν να
γιορεή,
ΡΑΚΗ
ΑΥΓΟΥΙΙOΥ
ΜΕΡΙΝΙΙΕλΟΥ
ΒΡΥΣΣΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο