Φιλελεύθερος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φιλελεύθερος

Φιλελεύθερος-13082019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ENA
«ΚΡΥΣΟ»
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Της Χωρεάνθη
ΜΕ... ΦΕΓΓΑΡΟΠΕΤΡΕΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
φΙήέλειίθερο
ΑΥ ΤΗ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΖΙ ME ΤΟΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΞΑΝΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΑΜΕΣΗ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΑ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΟΥΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
O πτελεψατ«ότερος σιπτσνισμός της Προστα-
σίας και συναρμόδκιΝ αρπ;γν μετά mv τρσΝή τραγα5α
στο έχα σαπήριος μέχρι δεδομένοι>
άιοιμτΡάΑι ηαπτοςάαιοπλέσνεπικί ,ώιοςωι
επτά ετών και μεγάλο μέρτη τηςχώρας παραμέΙξΙ σε
συναγερμό. Με τα ιδια μέσα επιτυγχάνετα καλύτερο
οι ελλείψειςπαραμένα_ηικα
έηει
ηκάναα
1.302
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
183
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣΧΩΜΑΤΕΡΕΣ
ΕΝΠΡΗΣΝΟΙ Ω ΑΙ ΥΝΕΙΔΗΤΟΙ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ
ΟΙ «ΛΟΓΟΚΡΙΤΕΣ»
ΤΟΥ FACEBOOK
ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΓΜΑ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΛΟΣΕΠΟΧΙ-ΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΙΑΡΕΑ
ΤΟΥ N.
ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ ΧΟΝΓΚ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΈΡΕΣ
ΕΛΕΥθΕΡΙΕΣ
ΚΑΝΑΜΕ
ΤΑ 2/3 ΔΟΥΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΉΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗ
ΣΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΛ.

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο