Η Πράσινη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Πράσινη

Η Πράσινη-13082019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η Πράσινη

Οπισθόφυλλο Η Πράσινη-13082019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Ο ΠΑΝΑθΗΝΑίΚOΣ.ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ
ΤΟ ΡΑΟ ΑΙΙΙΙΕ
ΓΕΥΣΗΠΑ
ΚΟΣΗΟ. ΣΤΟΟΑΚΑ ΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ. ΑΠΟ
πογ ΣΤΗ-
ΓΕΝΙΚΗ
ΛΑΒΕΤΕ
ΠΙ ΗΕΙ
TERETU H MlWN14
ΚΡΙΝΕΤΑΙ
6
Ετσπ
ΑΤΕ
ΚΑΙ
τιγ ΠΑΝΑθΗΝΑΚΟΥ ΟΜΠ.
ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΑΙΝΙΝΤΑΣ
ΕΠΙΤΕΥΓΝΑΣΤΥΝΙΠΟΗΑ
τογ ΠΡΩΤΑθΜΜΑΤΟΣ
ΚΟΜΜΑΤΙ
13
θα ΚΑΝΠ
τα πα
Να ΠΕΤΥΚΟΥΜΕ.
Να παιΞΩ
ΠΟ ΓΕΜΑΤΟ
ΟΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ
Η ΚόΫΒΕΛΗ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο