Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-13082019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

13
ΑΥΙΌΥΣτ0ΥΧ)19
ΕΤΟΣ:490
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΩΙ.ΙΧΩ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑΡ. 13940
mo 700
ΕΙ σπΙΚΙΚΤΙΚή
της ΔΕΗ για το Ι €
που Οφείλουν
οι καταναλωτές της
1,5€
- 210 3817 716 - 210 3817 737 F: 210 38 17 331 - 210 3817 281 E; iho@otenet.gr W: wwwjhodimoprasion.gr
ΙΙΙ). Παυλόπουλος
δήμου ΜΙ
Υπ. Οικονομικών
την
ΕΥΔΑΠ
της η ΔΕΗ
αλλά
το
(μία μία
Σπεύσατε, έως 30/09
το Κ(ΗνωνιΚό τιμολόγιο
ενέργειας για
όλους τους προμηθευτές
(ΚΟΤ)
181 σοβαρά μέτωπα φωτιάς
καίνε την Ελλάδα
to ΙΔΙ
k OKOVTlll ΙΙΙ Τή t" άλλΙΙ
η Τη
, 60
ές 121
Υμ πΤΤό.
η ΟΤΟ
ΤΙς
( Την "ΟΙ
Της
Της η
Της η
KlV"K1 ΚΟΙ
Στη η
μάχη.
TtlV
Κεντρική ι
19 40 41
19
20
ι φτα
19 34
37 , οτΚ
θα 28
I οπι "ΙΙ
ΣΤΟ
25
ΚΟΙ elVtV 2
llt
Στη α
οι

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο