Λακωνικός Τύπος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος

Λακωνικός Τύπος-13082019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ψάχνεις εδώ!
0λες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Έκλεψαν όχημα
και το έκαψαν
στα Καλύβια Σοχάς 7
Εκπαιδεύτηκαν στην
Βραβείο καλύτερης
αντιμετώπιση καταστροφών παράστασης κατέκτησε
»σελ.
τα μέλη ιης ΕΟΔ Λακωνίας > σελ. 8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
12 2019 24 Ι 5709 Τιμή
2731081253 2731081250
Από τη μεγάλη πυρκαγιά του Σαββατοκύριακου
Στάχτη το 1/4 της Ελαφονήσου
Μεγάλη η οικολογική και οικονομική καταστροφή του νησιού
Μεγάλης
το
θατοκύριακο 10-1 t Αυγούστου.
KOkltVO ηε
δασικής έκτασης ενώ to
ευτύχημα ήταν ότι δεν υπήρξαν
ΚΟΙ οι
Η πυρκαγιά ξεκίνησε περίπου
5 Σαββό-
τοι τοι)
Και γρήγορο επεκτάθηκε σε χα-
μηλή 3λόσιηση του νησιού. λόγω
ons ακόμα κοι 8-9 μποφόρ. που
έπνεαν στην περιοχή οι φλόγες
του Σίμου και δόθηκε εντολή γιο
τοι.
ΚΟ Ι της ηφΙΟ-
Χής. Μάλιστα. απεγκλωβίστηκε
σώο γυναίκα οπό μία σπηλιά
tOlj νη0Ι0ύ_
Το μεσημέρι tou Σ08θά ου. η
φωΤΙά κοντινή από-
σταοη από την περιοχή -Νησιά
της Παναγίας. και επιδίωξη τιον
η υρ00βεσηκώ .
vo Και κο-
οικημένη περιοκή. Λίγες ώρες
αργότερο. προς το απόγευμα.
Σ0θ8άΤOΙ-Ι. η
οριοθετή&τκε και υπήρχε αισιο-
δοξία ότι θα τεθεί υπό πλήρη
συνέχεια σιλ 9
FREOERlCK
UNICERT
lJntversal Certification
Εύ¯ρΠνέτ
Παν. Κρομμύδας - Περ. Σταυράκος
Κλεομβρόται 8 Χαμαρέτου Ι 17.
2731089230 6981777900
ww.weuronet-spani.gr
Διδακτορικά - Μεταπτυχιακά - Προπτυχιακά
Εξ Αποστάσεως και Δια Ζώσης
Αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
Διοίκηση Επιχειήσεων (Μ8Α) - Δημόσια Διοίκηση
Ειδική Εκπαίδευση (παμχή Διδακτικής Επάρκειας)
Κοινοτική Φροντίδα Υγείας
Διοίκηση Σχολικών Μονάδ(ι.Ν
Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας
Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία
Πληροφορική (Web & Smart Systems)
Ναπιλιακή Διοίκηση
- Πολυτεχνικές Σχολές
Τα μπάνια
του «Λακωνικού
Τύπου»
του "Λακωνικού Τύπου-
κοι
για ολιγοήμερες διακοπές.
το διάστημα 17
24 201
Η εφημερίδα μας θα κυκλο-
φορή0ξΙ κΟι
σας Ι 6/8. πριν από τις διακο-
ηές
τύοεων διακηρύξεων κοι
μαζί μας έως και το μεσημέρι
Αυγούστου.
τική ιστοσελίδα μας
από τις Ιώ 8 έως τις 25/8.
θα είμαστε ξανά μαζί σας. μι
πλήρη ειδησεογραφία.
ηοριόζ οι." εντεύξεις και
λια οπό τη Δευτέρα 26
Μέχρι ευχόμαστε ξέ-
γνοιαοτες διακοπές και καλό
υπόλοιπο
Επιτελικό κράτος
και ΕΥΠ
τοι.

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο