Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-13112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Σκούπα στους δρόμους του Αγίου Νικολάου
13
ΝΟΕΜΒΡΙOΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου Ι www.anatolh.com
1232
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΑΝΑΤΟλΙ-Ι
anatolhE
ποπΗ ΗΛ KOZYPH
Αγιονικολιώ,τες
στο πρωτάθλημαΈλλάδας
2ος ο Ν. Σφυρά άης
διεθν.ές τουρνουά τένις
Κλείνει την Πέμπτη η
Παλαιολόγου
Δευτέρα ξεκινούν
εργασίες στον παραλιακό
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αγ.
Κουτσο
> μρύρα
.-Τ2Αθ. Νικόλάου
ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΜΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΤΑ ΚΑΐΚΙΑ
23411
ι.κτεο
ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙOΥ Α.ε.
ΠΑΤΡΩΝΑΗΗΙ
€10787
χηηλές τμές
ΝξΑΠΟΓΙΗ ιερΑπετρΑ
28410.3Δ00 28420.93100
«Αφήσαμε το άδι
στο έλεος του δάκου»
ΝΙΚOΣ ΤΡ. ΆΤΑΣ Ι
tOu
Συνδέσμου ΕλαιοκομικώΙ
Δήμων Κρήτης ηραγματρ-
ποιήθηκε καις οτο Ρέθυ
θίου στη ΠΣ ΣΕΔΗΚ
παρέστησαν από το Δήμο
Αγίου ρ αντ.-
δήμαρχος Κω". Καστελ-
ο αντιδήμαρχος
ΚΙακρ πΞκης,
Στη ΓΣ
διοίκησης. πρό
της ήταν
ο Δήμαρχος
ο οποίος επα
Ο C"Tl
δήμαρχος Μα. τρυ
κα Ι ο δημοτικός συζη-
σύμβουλος Αγ. Τήθη«ε η νέα Κοινή Αγρο
Ν. Αφορδ€κός ως ανα
μέλος ρ α-
Από τα
Τη
συνέλτυοη ήταν
Τα προβλήματα ΟΙ ΕΠΙ-
στην παραγωγή
τοι
από τη μη έγκαιρη εκτέ
τική Πολιτι ή κ.α.
O κ. μίλησε
την ατάσταση εηι
tOlJ
οιως και αφορούν τη ση
θέση την
οπ ι "ή Του κρηΤ1ΚOΙ_;
Ολόδ 0ΙΔ
της Ου-
νε.δητοηοιήσουμε είναι
ένας θςαμός που υπάρχει
δρά
Τα Των
παραγωγών του
προϊόντος
με την
ΚΟΙ
βεβαίως. του δή-
στην ΑΝΑΤΟΛΗ
ηοίΦς ο μανα
δήμαρχος στρ νέο
ΔΣ 0c μια ρηξΙΑέ-
λευθη πρόταση. ηο υ
ται την
τι * ενδυνάμωσης.. Είπε
χουμι ένα ΔΣ to
διατεθε
ΊΜΥΛΩΝΑΚΗΣ“
ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΛΑΧΑΝΑ
0.24έ
Άσπρα Κρήτης
ΝΤΟΜΑΤΕΣ
Κρήτης
ΠΑΤΑΤΕΣ
Κρήτης
ΛΩΤΤΟΙ
Ελληνικοί
.46€
0.96έ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Η των Ονείρων με δώρο
Με 3.900C
επόμενες ογορές σας ή ης
Η 30/11/2019

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο