Πολίτης


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πολίτης

Πολίτης-13112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Πολίτης

Οπισθόφυλλο Πολίτης-13112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Έφυγε ο Έβο Μοράλες,
βρήκε στο Μεξικό
Tihws
Για πρώτη φορά
διευθύντρια "ΙΙΙ (Ιίκα
Ο των μ"!
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΚΙΝΗΤΟ 10W
Προσπάθεια
δέσμευσης
-41.
ΑΡΧΙΜΙΙΣκοΠοΣ
Θα ΙΙΙ δώσω
όταν και εάν...
0
ΔΙΑΙΜΡΤΥΡΙΑ
Πάρτε την
υπηκοότητα
ΠΟΛΙΤΙ-ΙΣ
Σε δύο στρατόπεδα οι κινήσεις καθηγητών - Αναστάτωση στα σχολεία
Το «όΧΙ» στις απεργίες
φανέρωσε το χάσμα
Χρό%ια πολ}ή στον
Αρχιεπίσκοπο
με... πορεία
διαμαρτυρίας
v τοι
ΔίΙΌΙ)ν πέντε
θρησκευΤΙΚές
αργίες,
ζητούν...
ΙΙΙΤ1σΤΙΙ0μίσεις
οι εκπαιδευτικές
οργανώσεις
ΣΥΡηΣΤΙΣΜOΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜ% ΤOΧΗΣ
Ξενύχτησαν για το Καρναβάλι
αρ.„.Ι
ΣΙΙΙΙ
411
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΜΤΩΝ
Αυτές είναι οι νέες στάσεις
Σε Υφώτο
90
στάδιο
τοποθετηθούν
500 σιάσεις
λΣωφορείων
Ζητούν ένταξη στο ΓεΣΥ
ζητά η
Όροι για το Μουσείο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Καλά νέα
από Λονδί ,Ό
Π ρόβ)ιιμιι
τα κατεχόμενα

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο