Πρώτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρώτη

Πρώτη-13122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ
ProfiNeu.lsg
13
ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ
2018
τιμή,
ΗΜΕΡΗΣΙ4 ΤΗ! Η.4ΕΙΑΣ
ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΓΑΛΑ
της κτηνοτροφίας
«Σάρκα κοι οστά» λα"άΙΤΙ
τεράστιο ΝΙ ηέδξΙξε
η «ΠΜΤΗ», οποίο
MV ΠΙ στην
"Από m Ρουμανία φέρνουν
γάλα ΚΟΙ έτοΙΙΜ φέτα...».
οι
ολόκ»ιρη m Χώρα
ΑΡ ΦΥΛΛσ-<:
ΑΠΟ Γ.Γ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
Παραίτηση
Χάρη Αντύπα
με αιχμές...
το ΘΕΜΑ πογ
ΑΝΕΔΕΙΞΕ Η «ΠΡΩΤΗ»
Στη Βουλή
το πρόβλημα
της ρύπανσης
στη Σπιάντζα
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ
«Χείρα βοηθείας» σε
εκατοντάδες οικογένειες
ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΞΥΣΤΡΗ
«Εθισμός
και Κίνδυνοι
στο Διαδίκτυο»
=ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ
Εγγύηση
ΜΙOΤΙΚής διατροφής

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο