Συνείδηση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση

Συνείδηση-13122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΑ ΟΧΙ ηΜ.„
οσυνειδηση
Ημερήσιο
tns ΑιιωλΙας και της
ΠανΟΔήνιο Εβδομάδο Εκηοίδιυσης κοι Πρόληψης
««ΦΙΛΙ ΙΩΗΣ»
απο το ΕΚΑΒ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Και τις 13 Περιφέρειες
διεκδικεί η ΝΔ
Τ γίνει με τους υποψΙφί0υ5
Το «δένδρο
της προσφοράς»
στο Αγρίνιο «ανθίζΙΙ“
Θ Α"ΙΝΙόΫ
LAVA
ENERCV

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο