Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-14012020


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-14012020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΥ 2020
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27456
"Φοβάμαι
θα βρεθούμε
αντιμέτωποι με τη
διατήρηση της
συμφωνίας Τουρκίας -
Λιβύης »
υπάρχει δίαυλος μι τη Ρω-
ποι το Της
στην περιοχή χιιραμτήρΙΙΊ "αδιανόητο
ΥΙΙ μην έχουμε ως χώρα συμμετοχή " η
διαδικασία του
Την "τι n
μόνη της v« αντιμετωπίσει τη συμ
φωνί(Ι της την
κυβέρνηση τη; Τρίπολη; E- 3
Κοινός
βηματισμός
Ελλάδας - Κύπρου
για στοχευμένες
κινήσεις
Κύπρου με κοινό βηματισμό για πιο
ΚΙΙΙ
όλα (ι ΙΙΙοφράΥΙΙΊΙΙ οι
γοί Εξωτερικών τι" δύο Νίχος
Δ ένδΙΙΙΕ *ΙΙΙ
Σε τη συνάντησή
τους την υπογραφή του Μνημονίου
ΠΙ λΙΤΙΚ*
"ΑΑΙ ΙΙΙΤΙΙξΙ$ Των δΙ$0
ΥΠΕΞ, φ ΔένδΙΙΙς έστειλε
Αλμυρή...
αναμένεται η
σαμπάνια για τους
Αμερικανούς, εάν
n Ουάσινγκτον
επιβάλλει νέους
δασμούς
()σοι αγαπούν τη σαμπάνια Τους
άλλους γαλλικούς ΙΙΙΙρώδεις οίνους θα
Πρέπει να αναμένουν ΙΙΙ#ξηι1η
τιμή Τους, εάν οι ΙΙΙΙΑ
Την ΤΟΙς
100% γαλλικά προίΙίντα στο πλαίσιο
Της
ποι
το ΙΙαρίσι.
Moet &
3
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
=ιΙΙ2
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα T.K. 10364
210-3215692-688 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Ανατιμήσεις που «καίνε»
τον καταναλωτή
Αύξηση ( 3% σημείωσε
ο πληθωρισμός μέσα επί
πέρυσι. μιτά την άνοδο
ΗΙΙΤά τον πιρΙΙΙ“Ιένο
Δε κάμβριο.
Σε ξΤή0ΙΙΙ (Δε-
ΔΙΡ.έ!Ι
βριο 2018). οι κυριότερες
νατιμή(Ιξις εντοπίζονται
ρο:τλάνο (14%), Φρούτα
πά Ξενοδοχεία μο
τέλ
(5-6%). Καύσιμα ΊΙΙ
ντιχά (5%), Κρέατα (3.2 *).
Τυριά (23%). Δίδ4ΙΥ.τρ<Ι
Κ(ΙΙ
λ(1Ι0 θέρμανση; Τ η
λεφο νικές Ι .τηρεσίες
*ΙΙΙ (
ΚΙΙΙ Εστιατόρια
Ενώ, μηνιΙΙίΙΙ (ΙΙΙ-
21] Ι 9
2019) (ΙνατιμήΙ έΙ; ΊΙΙ"ΙΙ-
Τλήρνς
(3.ht%). Λαχανικά (2.7%). Πατάτες
πετρέλαιο
θέρμανσης Βενζίνη ) E.
στιατόρΙΙΙ ζαχαροπλαστεία - καφενεία
ΣΤΑΤ. Ι1.1ό τη Ι. ύγαριιτη τον δεί-
2019 με τον (ΙντίσΤοιχο δείκτη Δεκεμ-
ένα-
"Ι ΙΙύξησης που σημειώθηκι *ΙΙΤά
την το 2018 μι το
ιπι;
θΙήν ΚΙΙΙ
Οι start ups γεννήθηκαν, επέΖησαν και πλέον
αναπτύσσονται σε Ελλάδα και εξωτερικό
Στα χρόνια αμολούθηοιιν η ελληνική
10 έναρξη α-
οικονομία υπέστη μία από μεγαλύτε-
λάδα, ξεκίνησαν οι προσπάθειες το 22% τοι ΑΕΙΙ της
σο χώρο αυτό τα βήμα-
ΥΙΙΙ δημιουργία start ΙΙΡ στην Ελλάδα.
Εταιρεία επιβραβεύει με 4 ημέρες
άδεια τους μη καπνιστές υπαλλήλους
Ο ;.2Ι$ΨξΙ ΤΟ n ΠΟ-
λΙΤΙ*ή μιας μπορεί να ΙΙρ εΤούς v« το κάπνισμα.
ΜΙ" βρετονική εταιρειή ΊΙΙ Ιδέα ΤΙθΙΙτό να
ΥΙΙ
O λόγος την εταιρείΙ1 ΚΙ .] and Employmenl Sollltions του βρίσΥεται στην
Πόλη Στράτων ( την
Η V" Τέσσερις έξτρα άδξΙ<Ι ΙΠ0υ;υ-
ΠΙΙλλήλους της που δεν καπνιζουν.
Ο. τιης ανέφερε 0 Bryden στο Swindoi1 Ad.
3
Τα *ΙΙΙ ΟΙ Την
( Τί« προ; οτιδήποτε είχε
κάνει με την Ελλάδα, οι
αυτές προυελΗΙίΙΙOΙ“
*ιιι
.ΙΙΙ ιι-
ντίοταοη στην οικονομική ύφεση. Σήμε
ρα το λεγόμενο ποιμοσιίοτημα Start
llPS“
*ιιι
O Απόστολος Αποστολάκης
χώρο των ΙΙρς πον στην
Ιώς Μετά 11.113 τη ΙΊ μμεΙ0Χή
διάφορες ντοφΙΤΙ ς
εις που
tiTOVTlll με (Ι "ΑΙΙ ΤΙ
το το
που εΙ2ε μό-
ΤΟΙ
με ΙΙΚΙ"ΙΙΙ ξ-
starl ups.
T" OTOV κό-

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο