Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-14012020


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

14
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 1781
1,5€
ΑΡ. 14043
T: 210 3817 700
H Ελλάδα 2811
δύναμη παγκΙΜΥΙΙίως
Ι"ΟΟΟ
«Συναγερμός» στο ΥΠOΙΚ
2020
Ιη
της ή
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
- 210 3817 716 - 210 38 17 737 F: 210 3817 331 E: iho@otenet.gr W: wwwjhlklimoprasion.gr
Καταθέσεις
ΙΙΗ)
2019
Συντάξεις
ΚΟΙ ης
1d.3
Οφειλές
Στις 24 θα "Ι
srl, ης 12
Κανένα όφελος για την Υγεία
από τη σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα
tOV ΙΙΙ ,
Ev η ήταν
ΤΙΚ
2018 ,
NEO ΕΣΥ.
ΚΟΙ
λ Ο "ηκόΑΤΙΙς "Ι ΙΙΙ" ΠΤΙ.Τή
τα Ε.α- φ_
O ΤΕΠ
του οπτική
η κοι
ΤΟΙ , η
ΝΙΟ Ktll tOV
ι ιρ
ΤΤΙ,Τή το ( TEll) ΚΙ"
Τμήμα
ΤΙΚά m Ι
"Τής
τη μιας
ΚΤΙΙ ή ΤΙς
20 Ι 9
Ο τομέας
t o EO[HlY
ΤΕΠ;
Α t taM η
ήταν

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο