Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-14022020


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

« Θέλουμε λίγα
από τους πο}Δούς
και πολλά
από τους λήτους"
ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 4600- ΕΤΟΣΙ2ο
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
τη,ΙΗ0β0
0 Γιώργος
Αμβροσίου
σχολιάζει
ΤΗ.ΙΙ: 24410
Προφύλαξη SOS
Αλματώδης
αύξηση στις
νέες μολύνσεις
από Σεξουαλι-
Κώς Μεταδιδό-
μενα Νοσήματα,
τον ιό ΗΝ και
την ιογενή ηπα-
τίΤΙδα καταγρά-
φεται διεθνώς
αλλά και στη
χώρα μας, όπως
σημειώνει ο
ΕΟΔΥ
φ Σελ. 5
Τοπικός Συντονιστής
Μητρώου Στελεχών
Ν.Δ. του N. καρδί-
τσας ορίστηκε o Σω-
τήριος ΜΠ0ύσδρας
φ Σελ. 10
Κ. Αγοραστός:
"Βελτιώνουμε την
οδική σύνδεση
Καρδίτσας -
Καρπενησίου"
ι Προσοχή στα λουλούδια μας!
φ Σελ.6
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗ" o ΛΙΜΝΗΙ ΠΑΑΙΤΗΡΑ
Σας ηΡσκολούμε στην εκδήλωση κοπή Βασιλόπιτας
Τοπικής ΟργάνΙ00Π% ΝΔ Λίμνης
Ομιλητή
τον Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη
Ιην Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020
12 ΙΟ
Νρντ0ς Λίμνης Πλαστήρα.
Η θα δώ0ΙΙ
O της ΔΗΜΤΟ Λίμνης Πλωτήρα
Κωνσταντίνος
Διαβάστε μας και στο alithianews.gr

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο