Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-14022020


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

14
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙOΥ 2020
Ιδρώ 032
18.753
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου www.anatolh.com
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
ποηΗ ΗΝ KOZYFH
- δύσκολη αποστολή για τον ΟΦΙ,στην Καβάλα
- ΑΟΑμ
τους αγώνες γμρσην παραμονή
- Η 18η αγωνιστική στην Α ΕΠΣΛ
Το σρστό κλάδεμα των
Ξεκινάει διαβούλευση
για το Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας
Σήμερα ξεκινούν
οι αποκριάτικες
εκδηλώσεις
στη Σητεία
Ο 43χρονος
παραδόθηκε
στην Αστυνομία
28
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ“
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!!!
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝOΥ
ΟΙ 0,99€ΙΤΕ/
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
Πώλ η
Νέα αναζήτηση οικοπέδων
για ανέγερση σχολικών κτιρίων
Για τη στέγαση του 5ου Δημοτικού,
του 2ου Λυκείου και του 3ου Γυμνασίου
ΝΙΚOΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Τηθεί την έγκριση από
tnv Αποκεντρωμένη Διοί
Κρήτης Της
αης
Αγίου
πρμ την
οικοπέδον για την
ΟΤέγης.
χρόνο θα δημοσιευτεί
ψήλωσης ενδιαφέροντος,
πριμ αναζητήσει ο
μας "φοκειμένου
ΟΕ ΤΟ
5c".) Δημοτικού Σχο
κΟι
το 20
το 30
Η αηόΦαση αυτή έρχε
ΤΟΙ να
αη*.αση
του
περί τα
10 οτρέμμαια.
Σε Κάποια φάση είχε
αξιοποίησης
της έκτασης στη
τα προηγοέ%ΙξΔ α
Tou
Σχολι«ών κτι
το Συμβ0ύ
Τελευταία W-
Ι.Τδρίασή την
.οτφοτηγικής. στην
μΕΤώΠΙ0η μξΙΤ0νος
αυτού ζητήματος.
σχετικής ηφότασης του
μ Αντ
Έτσι. μετά την αδυναμία
περιοχή
Σταυρού για την ανέγερση
πάνω διδαιτηρίω . διαχω
αναζήτηση
Τη
ΙΙΙ"
σχεδίου για τη
κού. ενώ για τη στέγαση
200 tOlj
300 απιζη-
τήο€Ι ΦΙΝόπεδο τουλάχι
Ιμε
οο η διαμορφωμένο
δημοτικό
δρόμο. πλατεία κλπ.>.
την ΠΕ0ιρχή τρω
φού πιο αρόςφορη για
ΤΟ νέο
ΙΜ.ι«ροτημα. ωοτε να u.
ηληθυαμού που ήδη, όπως
τοι με-
γόΚσ σχολικό ουγκρότημο
οποίο η Μεαορόχη δεν α
στο"0 ήσει στο Δημοτικό
έως
2 ή 3 ακίνητο, εντός
περί τα 2 στρέμματα το
Των
ντα να τα
το Δημοτικό ΣΧΟ-
λέίΦ
Με Την
παγώνει. για άλλη μια
στη
-Μεσοοάχη. το οποίο ο
ληλο
Με την αυτή
της
EKO
ρηοίς με
αυτή της
αρχής
ήδη
την 00-
προβΑήμ α τος έλλει
Υποστηρί-
μια σύντομη λύση
στρ πρόβλημα η
άμεση εκηό“Ι0η μελέτης
ΥΙΟ to
τημα -
στη Μισα-ράχη να
ηφης, αν
Συμφωνεί πάντως
Την ΟΙΚΦ
Σταυρό για το 50
ΤΙΚό

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο