Ολύμπιο Βήμα


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ολύμπιο Βήμα

Ολύμπιο Βήμα-14022020


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

η Τω v
τι") v Ετών
ΤΟ
T 235W39103 &
ΑΝΕΞΛΡΤΙΙ ΤΙΙ ΝΙ ΜΙΎ ΙΙΙ Ε Ρ ΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
Περισσότεροι
από 65.000
ενδιαφερόμενοι
ΕΧΟΥΝ ΣΠΙΝ ΠΛΑΤΦOΡΜΑ
Το έργο και οι δράσεις
του Κέντρου Πολιτισμού
Κ. Μακεδονίας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
E N OT4TA_
«Συμμετοχή και ράβευση της
OLYMPIA ELECTRONICS Α.Ε.
Ι_ΙΜΤ 2u
ΣΤΗ
Κοινή ΤΙς
Π ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΏΝ ΤΟ y
ΤΟΙ]
Την

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο