Πελοπόννησος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοπόννησος

Πελοπόννησος-14022020


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙOΥ 2020
Μας κλέβουν...
τους γιατρούς
Παρέμβαση ΚΙΚ.ίλΙ<Ι
αποτρέπει την ενίσχυση
Αχαΐας.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΙΔΡΥΣΑΣ 1886
ΑΡΘΡΟ
ΤΙ περιμένουμε από
ΤΗΣ «Π»
τη νέα ηγεσία της ΕΛΑΣ
οι αντιξοότητες είναι μεγάλες. να προχωρήσοιηιε μπροστά. Να ενισχυθεί ιο
αίσθημα Ιων πολιτών . Να γίνουν βήματα για μια καλύτερη ζωή στην Αχαΐα
γιατί όχι. μια καλύτερη κουλτούρα στην κοινωνία.
Σκάβουν
άβυσσο της
Ψυχής της
ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΙ ιρέ>ΙΙ Πάιρα και Αί-
γιο: Διν χορηγτίιαι εύκο
ltlta. μπορεί πλη-
η αγορά.
ΤΙ ΚΑΝΕΙ
Ο ΤΥΠΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ;
Μια
on οιο
μή πανιηισιημΙΙΙ ό οι
ΜΑΡΙΖΑ ΡΙΖΟΥ:
ΥΠΑΡΞΕΙ
ΚΑΙ ΒΛΑΚΑΣ..
Αυιοοαρκαομός από μια
που ΙΙΙισιρίφΙΙ στην [1ά
ME ΤΗΝ ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ
ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ THE ΜΗΤΕΡΑΣ
ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ H ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ
πογ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ O
ΔΕΝ ΕΠΙΔΙΠΧθΗΚΕ
Εί .ΤΙΙ δΙΛΤΠόν έΙξ1 2020 ΤΙ μην
27χρονη γέννα που δεν ενέκρινε ιο
περιβάλλον ΙΙΙς; ΣΙΤΙ του αδιανόητου βρίσκεται
η πριοιοφανής περίπτωση της κοπέλας ποι_ι άφησε ιο
παιδί Της otnv ακτογραμμή. όχι με ΙΟΥ θάνατο.
την υπεράσπιση. Το Κύμα ιο έπνιξε-
Ερχεται άνοιξη των κινητοποιήσεων
Πολιορκήθηκι (αναιμάκιως) ιο Δικαστικό Μέγαρο για μια ακόμα φορά και με αφορμή όμοια μι τις τιρο
ηγούμενες. Τώρα ήταν ο Κόκκινος Ο δήμαρχος εξάγγειλε κινητοποιήοπς επίσης για Χάραξη
νου και Ριγανόκαμπο.
« Υπόθεση
όλης της
Δ. Ελλάδας»
Σήμερα για Κρή
ι" ο tOV
ΙξλΙΚό Kl tlt».OlJ ΑΕΚ.
tltS Δ. Ελ-
λάδας.. ο Β.
ΓΡΆΦΟΥΝ
Η θέση ΥΙΟ τη ΔΟΥ
Το ΤΟΙ Προμηθέα
Η τεχνοκράτης που έγινε
πρόσωπο της ημέρας
Ιης ΙΙΟΙ
ης ΚΙΙΙ
έΊΙ βαλτι όπως
ΙΙ οιην -ΙΙ
τι θα ακούσει σήμερα
ο Πρόεδρος του Α. Πάγου
όμως ΟΙ ΟΙ
ΥΙΙΙΙί η
μαια Ιδώ και ρΟνια.

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο