Η ώρα των Σπορ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ

Η ώρα των Σπορ-14022020


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ

Οπισθόφυλλο Η ώρα των Σπορ-14022020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Η "ΩΡΑ“ μπήκε
στη της ΑΕΚ
"ιιι να σας...
τη την ημέρα
ιων Ερωτευμένων!
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΙ
που προκαλεί αναιριχίλα
απρ. ολους ιουφΧΙΟρρυς
των
της ιωής μας!
το οαοκαιιριοιιενο οιεγιιοιρο. ιι θειι
—ιιιιοϊιι1ρυίιουνιιςοι.οουιιεςςκ.ι.ίΙ
ΤΟ ΑΕΚ
ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΙΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ!
ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΑ μόνο που
m νήοεδο νεμΟτο με "Οσμο
τους

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο