Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-14032019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

14
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13837
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
1,5€
Τ;21038Ι77οο-21038177Ι6-2Ι038Ι7737 F:2103817331-2103817281 E:iho@otenet.grW:www.ih(Hlin.oprasio„.gr
Στην ΚΟ
o Τσίπρας
ότι σύντομα θα φύγει
το Δ NT από τη χώρα μας
ΣΥΡΙΙΑ,
η παράταξη.
αλλά
δρόμος
νόημα
Στην εθνική επέτειο
της 25ης Μαρτίου η είσοδος
στο Μουσείο
της
Τη 2
μέσα
μέρα
οι θα
ΙΕΛΚΑ
Τις ώ ν
Brexit
Μέι
Μεγάλες επενδύσεις στην Αττική
με 5 νέα γιγαντιαία εμπορικά
κέντρα 340.000 τ.μ.
340 -οοο
ΑνφΙΗξΤΙΙΙ ,
KtltlM
40,000
ΚΟΙ ΤΟ
ΟΤΟ ν
ΑΙ *ης Metro
Της
Τέλη 2018 η
της
ΚΤήΦΙΙΙ Alpha
με ΟΠΙ ΚΤήΙΙΙΙΠ
τ.μ., 79-700
πι
ΠΙ
ΟΙ
με το
t" REDS to
αριθμόν
κοι
με 12
Το
ΙΠΙ μι-
LSO t
S mm t
το 2019
τοι Smart park
οτο .
26
KllTd LS.SOO t μ ΙΙΙ-
H& η ήδη
αλΙ"ί
Marks η Δ
τοι Golden H ll
Hall
μία Της
(114C)
κοι

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο