Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-14032019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-14032019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ETOS ]ΟΟό Αρ. φύλλου 3007] Ιδρυτής. Γ. Α. Βλάχ«
ΙΕΡΑΡΧΙΑ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ri i.g, €1.00
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΡΑΜΑ - ΖΑΕΦ
ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΤΡΟΧΙΑ
ΤΙΡΑΝΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΑ
ΣΕΛΙΔΑ ΙΟ
ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ
ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΣΠΆΝΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΕΝ ΔΑ 15
* ΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ι Ι Ι Ι ΙΙΙ Ι Ι Ι Ι Ι ΙΙ
14 ΜΑΡΤΙOΥ 2029
ΣΗΜΕΡΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ
Αρχίζουν έλεγχοι
από την ΑΑΔΕ
μερισμαια. πε-
ετών
ΟΙΟ η
Τα
ηρ0 ξΙΙΙέΝOΙ_Ι
ΤΙΣ ΤΟΥ 2019
ΟΙ εισφορές
νια τα μπλοκάκια
ΕΙΟ ΙΟΧΙΙΤήΙΙ.η η
ΙΙΙ 2019
εφεξής
που ομείβονιαιμε Δελτίο
Σελ. 22
ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΗΝ Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ
Ενέσεις ηθικού με
επιθέσεις κατά πάντων
Ενέσεις ΙΟΝ Αλέξη Το)
ηρα
άΙΙ μέΙΧ.Ι μειρήαεω.
cι K. Τοίηρ<Ιζ
διεξα
ιον Σελ. 4
Κυριάκος Μητσοτάκης:
Μείγμα Ιδεοληψίας. ανικανότητας
και αηοιυηώνε-
θες- ΠΟλΙ
κυβε στο ηροωυγι-
διεμήνυσε
ΓΙΟΙ) Ο
Αλέξης Τσίπρας. 5
Attica
εδιχκ του
ο ηρόεδρος ΛΙΙίτα
Bank. ΙΙΠέ
λιώΙΙΠ.
εκτύΚΙΙ,κ to Δ.Σ. Ιράηεζοα με θέ
γιο ιπν διοίκησης. 25
Κτηματολόγιο:
οπό 1.200
ΙΙΝ ημέ0<Ι
Λαυρεντιάδης- Πετσάης:
ΚΟΙ ΟΙΟ εξυΙΙξ"ΙΚόΥΙ0
tCRK
διέταξε η
ΚΑΣ: ΟΙΙώρΙ,ινο ανη ήλεσΣ
ΚΣνΙριΚύ
ΙΙΙ” ανέγερση ψέου
στη
ΤΜμη Κοιχπάοου στο Κουκή"
ΣΤΗΝ
Γεώργιος Χαρ. Σανιδάς
Διπλώματα0δήγησης:Νέα
ηι>0ΚΤΙΊλ εξειύοεΙ,Μ καθώς
Ο Σελ. 7
Αναδίπλωση μετά τη θύελλα
Αλλαγές στις ρυθμίσεις του Ποινικού Κώδικα για την εγκληματική οργάνωση
και την κατοχή εκρηκτικών έοττευσε να εξαγγείλει o υπουργός Δικαιοσύνης
Τάξεων τοι Κώδικα. ρ ι
ΙΙροκάλεσον αντιδράσεων
Χθες Ο
Στο
ο ι ριΗ)μ
Την ιγΟ,ημαΤΙΚή Την
στον
Τις μειωμένε ς
ρικά με την κατοχή εκρηχτικών. ιιι)ι.ι
αμέλεια. για ΤΙς η
τη v Της
ΤΟΙ"
Κατά
Μάη.
με
Εν τω μεταξύ . μετά ΤΙς αηότη Νε
ολ<Ιάα ΣΥΡΙΖΑ. αιιωτάοεις ΚΙ&ρ
ΤΙς
Και οι δΙΚΙΙ%ΤΡΙΚΟί 5
Καθηλωμένος ο παγκόσμιος στόλος Boeing 737 Μαχ
άΙΙ (η ΙΙΙλΓΧΙμα μη Ο ΝΙά%ΤΙλνι
ΤιχηΙΊ. ΟΙ ΗΓΙΑ ήταν η τελευταίο ουνέ Κε νο εηιιρέΙΕΙ αεραποφώνιέτοιου Τύπου. δύο δυστυχήματα. ΣΙΚ 3
Επιπλέον φυλάκιση 43 μηνών στον Μάναφορτ
ΤΟ
ΤμΙΙΜΙ.
Ο". Είχε η ΙΜΙ 47 ΣΙΙ Ο Κέ
ΌΙ ΙΙΙ Σελ. ΙΟ
ΣΧΟΛΙΟ Ι ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
Πάθη των Συντηρητικών
Brexit μόνο
με συμφωνία
Νέα ψυχρολουσία για Μέι
Δεν Τέλος οι ψυ
ΊΙΙ Την
Βρετανίας Τερέζα Με
43 η ΒΟΙΙλά
Των Κοινοτήτων
δεχόμενο Brexit χωρίς ουμ
ματιστεί για την 29η Μαρτίου. H
Χθεσινή
ΤΙΤρητικών, καθώς κορυφαίοι
Την ΚΟμμα
ΤΙΚή 10
EastMed
με τις ευλογίες
της Ουάσιγκτον
Απαντά με άσκηση η Τουρκία
Παρουσία τοι) Εξωτερικών
των ΗΠΑ θα 20 Μαρ.
ΤίΟυ Τελ Αβίβ π συμ
για
την υλοποίηση τοι EaslMed.
Η ΤΟΙ K. Μάικ υηΟ
γραμμίζξΙ τη της
οτο τοι αγωγού ηΟΙΙ
φΙΙοΙΚό
Της ΛνΙΙΤΟλΙΚής
η έΧΙΙ
άσκηση Της
εντός Τ ης AOZ Σελ- 6.25
Προεκλογική
αποπληρωμή
του ΔΝΤ
Σε όπλο θα να
μετατρέψει την ηρόΙ0ρη μερική
φληση ΤΟΙ ΔΝΤ η ΚΙΙβέρ
νηση. Υπό Την "ΡΟύηόθεση ότι θα
κριθεί π εκταμίευση τπς τρυ
Ι ΟΤΟ ΕΙΙΙΌΕΙΤΆ ΡΤΟΙ
Ο ΥΙΟ ttlv
τα ακριβά
του λίγο πριν από
εκλογές. B
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Τυφλός διχαστικός
λόγος
MC Τη Ομιλία ΤΟΙ] S
βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, Ο
πουργός περιέγραψε με σαφήνεια
Την ΤΙΙΚΤΙΚή "(Πι θ"
ΙΤΙρίΟδΟ. ΟΤην
οποία έ χρυμε .
ΤΙΚ0λός δ ΙΧ"0ΤΙΧός λόγο ς.
ΙΙά%ΤΙ."
τρυ_
να lOllS τοι
και να
Μία
ΤΙΜ 2015.
10 ΤΠ
όσο
ΤΙς βέβαιο
υηέ0Ιη
μένο Συντηρητική
Κόμμα προσμετράει πλέον ιου,
Τορπέρμα
ιης αημεοαής ηριοθυπουφιού
Τερέζα ΜέΙ.
μεγοΝύιεοη
αηό
ΤΟ
ΟΙ] σ;ηιη
κόμματα
ΙΙΙ β00Ι
- με άλλη
Ι" Ι Ν Ι ων Ι ΟΙ ξ
ΙΙύΙ Δ Ι ό" ια
άυλες
Ιόιηιες ηοοοορμογής. Σιπν
ΨΕΙ.Ιδαιαθή
έθνη
VO μην
με κάποιες
(Πη η έκφραση
ροπής παρα
των Τό-
ΚΟΙ
ΙΟ 1834
εξάκ- θέμα
ιοιι
μέρα
και η κρίση
ΟΙΝ-
ιηρηιικά Αναμενόμενο.
ΙΙξΙΩξά ΙΙ.Π Συντηρητικών
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
σας προσκαλεί στην ηαρουσίαση
της νέας εκδοτικής σειράς της.
100
ΧΡΟΝΙΑ
ρ vessreader

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο