Λακωνικός Τύπος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος

Λακωνικός Τύπος-14032019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΌΤΙ ψάχνεις είναι εδώ!
0λες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
«Φως» σε δύο υποθέσεις
κλοπών σε Ανώγεια
Αμύκλες »σα 7
Η ιστορία «γύρισε»
2.500 χρόνια πίσω
στις Θερμοπύλες »οιλ. 10
Κυπελλούχος Λακωνίας
η ΑΕ Πελλάνας-Καστορεί0υ
> σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη Ι 4 2019 VETOS 23 Ι 5605 Τιμή 0,50C
Τηλ! 2731081253 2731081250
198 χρόνια από την κήρυξη
της Επανάστασης στη Μάνη
Επετειακές εκδηλώσεις και φέτος για τη 17η Μαρτίου 1821
Πανηγυ.ρικές αναμένεΙ0Ι να
κοι οι
γιο την ιστορική επέτειο της
17ης Μαρτίου 1821 στη Μάνη.
οι οπλαρχηγοί
ov ΚΟΤά
Οθωμανικής Αυτοκρατορίαφ
οι
O KES
μερες και θα διεξαχθούν οε
Αρεόπολη και Γύθει0. Ο
117/3) με
σταση της ορκωμοσίας των
Μανιάτικων οικογενειών από
tns Μάνης
στην
182 Ι Αρεόπολης. ενώ θα ακο-
δέηση
τοι Ηρώου
βρίσκεται στην πλατεία Αθανά-
Αμέσως μετά. θα διεξαχ-
θεί παρέλαση αναπήρων και
θυμάτων v.
νίος, σχολείων ΑΙθμισς
Β}θμιας εκπαίδευσης. συλλό-
κοι
Τον Μάρτιο του 1821 , στην Ελ-
Enctvtiotaons ΥΙΟ την
του τουρκικού ζυγού. Στις 17
Μαρ άου συγκεντρώνονται
στην Τοίμ0βα ["ημερινή Αρεό-
04
Μάνης και κηρύσσουν τον πό-
λεμο κατά Ιων Τούρκων. Μετά
τη δοξολογία.
πρώτη φορά η επαναστατική
σημαία. Σε
κοι ομοψυχίας οι αρχηγοί
Μάνης ορκίζονται -Νίκη ή θά-
vOtOS .
Για τα συνεχή κρούσματα κλοπών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κραυγή απόγνωσης από τους ηλεκτρολόγους
Ζητούν παρέμβαση της Εισαγγελίας Σπάρτης
Το κρούει o Σύν-
οιαιών Ηλεκτρολόγων Νομού
Λακωνίας για αυξανόμενες
λογικού εξοπλισμού (κυρίως
καλωδίων] από χώρους αποθή-
διάφορες
Η -σταγόνα. που ξεχείλισε το
ΙΟυς
ΥΟ υς το
σφαΤΟ
διαρρηκτών
ηλεκτρολογείο στον Βλαχιώτη
Σπάρτης
φράζουν την τους.
ζητώντας μέριμνα για την
ιης περιουσίας τους οπό τους
επιτήδειους .κυνηγούς του
Έργα 6,72 εκατ.
ευρώ από τον
«ΦιλόΔπμο»
στη Λακωνία
Σε Αν. Μάνη.
Μονεμβασιά κοι Σπάρτη
Νέες έργων τοι.
ΦΙλόΔημος .
συνολικού
173 693 58025 ευρώ
θηκαν με απόφαση του
Αλέξη Χαρίτση. οι
μείς της ύδρευσης, της
αποχέτευσης. της αγροτικής
οδοποιίας. της αποκατάστα-
δημοτικών ΚΤΙ-
της
ons σχολικών κτιρίων &
αύλειων χώρων, Της προμή-
και τοποθέτησης εξοπλι-
ομού για την αναβάθμιση
"(ΙΙδΙΚών ΚΟΙ της Κα-
κο ι
Τήρησης
εγκαταστάσεων.
Ta δήμους
που
εΙνοι τα Εξής:
— ΔΕΥΑ
Κατασκευή δικτύου αποχέ-
ΤΤυοης ακαθάρτων στον οικι-
οι-,ς 2919
- Δήμος Μονιμ6ασιάςι Επέ-
ΚΤαοη Λυκείου Μολάων.
- ΔΕΥΑ
λογής κοι
υδάτων στο Δήμο Σπάρτηφ
Ποοό Χρηματοδόιηοης:
2200.οοο
Ποιος θυμάται
την Οδηγία
Μπολκεστάιν;
Δήμοι κοι Περιφέρειες
ατη μέγγενη της ΕΕ
του Παναγιώτη

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο