Μαγνησία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μαγνησία

Μαγνησία-14032019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

η ΤΗΝ ΑΝΑΟξ"4
ΙΤΙ4Ν ΤΟΥ ΤΟΥ
ΊΑΤΙΤOΙ
t"" ΤΑ 3000 t " ΚΑΙ
ιτιι νηΙΡΑΙηΙΙΙΤΑΙ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΒΑΘΕΙΑ ΟΛΙΨΗ
ΞΑΦΝΙΚΑ
Ο ΒΟΥΡΟΥΚΟΣ
ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ
25
ΑΠΟ ΕΙ ΑΤΥΝΗ
roy
ΙΤΙ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο